Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Subsidiebeleid 2016-2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidiebeleid 2016-2019
CiteertitelSubsidiebeelid 2016-2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagenSubsidiebeleid 2016-2019 Subsidievoorwaarden peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-201506-11-2018Nieuwe regeling

30-06-2015

Vechtstroom, 8-7-2015

Beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidiebeleid 2016-2019

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

gelet op;

- de Algemene Wet Bestuursrecht

- het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015

- de bespreking in de commissie van 2 juni 2015

 

Besluit

 

1. het subsidiebeleid 2016-2019 vast te stellen.

2. de Algemene Subsidieverordening Stichtse Vecht 2015 vast te stellen.

3. een budget van 50.000 euro structureel ter beschikking te stellen voor stimulering van inwoners in de categorieën 2 en 3 en dit te dekken uit de bedragen van het sociaal domein, dat is voorzien in de begroting 2016 en verder.

 

21 april 2015

Griffier Voorzitter