Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Integraal Handhavingsbeleid 2015-2018 1e wijziging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIntegraal Handhavingsbeleid 2015-2018 1e wijziging
CiteertitelIntegraal Handhavingsbeleid 2015-2018 1e wijziging
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageIntegraal HBP 2015-2018 1e wijziging

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het college heeft op 16 april 2019 besloten het Handhavingsuitvoeringsbeleid 2015-2018 1e wijziging voor de duur van één jaar te verlengen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-03-20171e wijziging

21-03-2017

Website gemeente

Beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Integraal Handhavingsbeleid 2015-2018 1e wijziging

Het college van Burgemeester en wethouders heeft op 21 maart 2017 het gewijzigde integraal handhavingsbeleid 2015- 2018 vastgesteld. In dit beleidsplan staat hoe de gemeente Stichtse Vecht toezicht houdt en handhaaft op het gebied van ruimtelijke ordening, bouw, milieu, monumenten, APV enz… De wijziging betreft een technische aanpassing van dwamgsombedragen en termijnen.

Nadat de looptijd van het beleid is verstreken wordt een nieuw handhavingsbeleid opgesteld.

Het beleidsplan treedt de dag na haar publicatie in werking. Vanaf die datum is het document te raadplegen op www.overheid.nl