Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Handhavingsjaarverslag 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsjaarverslag 2016
CiteertitelHandhavingsjaarverslag 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageHandhavingsjaarverslag

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-201701-01-2018Nieuwe regeling

04-07-2017

Gemeentelijke website

Beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsjaarverslag 2016

Op 4 juli 2017 heeft het college het Handhavingsjaarverslag 2016 vastgesteld. In het Handhavingsjaarverslag wordt het HUP 2016 geëvalueerd en wordt aangegeven of de doelstellingen die in het HUP 2016 zijn opgenomen zijn gerealiseerd. De algehele conclusie is dat de gestelde doelstellingen zijn behaald.