Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Nota Reclamebeleid 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota Reclamebeleid 2017
CiteertitelNota Reclamebeleid 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageReclamebeleid 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het college van B&W van Stichtse Vecht heeft het reclamebeleid geactualiseerd in de herziene nota Reclamebeleid 2017. Alle regelgeving rondom reclame is hierin samenhangend weergegeven. Zo wordt duidelijk welke reclame-uitingen zijn toegestaan en welke niet, zodat verrommeling van de openbare ruimte wordt voorkomen. Met de nota als basis wordt het voor de gemeente ook eenvoudiger om handhavend op te treden tegen illegale reclame.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2017Nieuwe regeling

19-12-2017

Gemeentlijke website

Beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota Reclamebeleid 2017

Het college van B&W van Stichtse Vecht heeft het reclamebeleid geactualiseerd in de herziene nota Reclamebeleid 2017. Alle regelgeving rondom reclame is hierin samenhangend weergegeven. Zo wordt duidelijk welke reclame-uitingen zijn toegestaan en welke niet, zodat verrommeling van de openbare ruimte wordt voorkomen. Met de nota als basis wordt het voor de gemeente ook eenvoudiger om handhavend op te treden tegen illegale reclame.