Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

Algemene machtiging

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene machtiging
CiteertitelAlgemene machtiging
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 171 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-201130-05-2011nieuwe regeling

25-04-2011

Gemeenteblad van Utrecht 2011, nr. 33

Besluit van de burgemeester van 25 april 2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene machtiging

 

 

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2011 Nr. 33

Algemene machtiging

(besluit van 25 april 2011)

De burgemeester van Utrecht,

gelet op artikel 171 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen navolgende

ALGEMENE machtiging

 • 1.

  machtigt:

  • §

   de juridisch adviseurs van de unit Beleid

  • §

   de beleidsmedewerkers van de unit Beleid

  • §

   de leidinggevende van het team Incasso en Verhaal

  • §

   de leidinggevende van het team Financieel Beheer

  • §

   de leidinggevenden van de teams Schuldhulpverlening

allen werkzaam bij de afdeling Werk en Inkomen van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling,

om hem te vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures, die Werk en Inkomen voert op grond van de door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling uitgevoerde wetten en andere regelingen alsmede het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering, om daar alle handelingen te verrichten of na te laten waartoe hij, ware hij zelf aanwezig, de bevoegdheid zou hebben. Deze bevoegdheid strekt zich mede uit tot het ondertekenen van verzoekschriften en dagvaardingen;

2.trekt alle machtigingen tot vertegenwoordiging in rechte die voorheen verleend zijn aan medewerkers van de afdeling Werk en Inkomen in met ingang van de dag waarop dit besluit in werking treedt.

Aldus besloten door de burgemeester van de gemeente Utrecht op 25 april 2011.

De burgemeester,

Mr. A. Wolfsen

Bekendmaking is geschied op 1 juni 2011.

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 2 juni 2011, en werkt terug tot 30 mei 2011.