Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

Instellen van limieten voor exploitatievergunningen verhuurboten en rondvaartboten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstellen van limieten voor exploitatievergunningen verhuurboten en rondvaartboten
CiteertitelInstellen van limieten voor exploitatievergunningen verhuurboten en rondvaartboten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-2016Onbekend

01-03-2016

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellen van limieten voor exploitatievergunningen verhuurboten en rondvaartboten

 

 

Instellen van limieten voor exploitatievergunningen verhuurboten en rondvaartboten

Instellen van limieten voor exploitatievergunningen verhuurboten en rondvaartboten

Burgemeester en wethouders hebben op grond van de Havenverordening Utrecht, artikel 2.4.1, besloten onderstaande limieten te verbinden aan het aantal verhuurboten en rondvaartboten dat mag worden geëxploiteerd op de Utrechtse wateren.

Type vaartuig Limiet

Verhuurboot type 1: 283

Verhuurboot type 2: 58

Rondvaartboot type 1: 3

Rondvaartboot type 2: 48

Verhuurboot type 1: een door spierkracht voortbewogen vaartuig, dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor bedrijfsmatige verhuur zonder bemanning aan wisselende personen gedurende korte perioden;

verhuurboot type 2: motorisch aangedreven vaartuig voor maximaal 12 personen, dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor bedrijfsmatige verhuur zonder bemanning aan wisselende personen gedurende korte perioden;

rondvaartboot type 1: een door spierkracht voortbewogen vaartuig dat is ingericht en hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig vervoer van maximaal twaalf personen, de bemanning daaronder niet begrepen;

rondvaartboot type 2: een motorisch voortbewogen vaartuig dat is ingericht en hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig vervoer van maximaal twaalf personen, de bemanning daaronder niet begrepen.

Dit besluit wordt van kracht op 15 maart 2016.

Tegen dit algemeen verbindend voorschrift kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar worden gemaakt.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht op 1 maart 2016.

De secretaris, De burgemeester,