Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Aanwijzingsbesluit digitaal opkopersregister gemeente Utrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit digitaal opkopersregister gemeente Utrecht
CiteertitelAanwijzingsbesluit digitaal opkopersregister gemeente Utrecht
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopkopersregister

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-201714-12-2019Onbekend

21-02-2017

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit digitaal opkopersregister gemeente Utrecht

 

 

Aanwijzingsbesluit digitaal opkopersregister gemeente Utrecht

De burgemeester van de gemeente Utrecht;

Gelet op de artikelen 2.39 en 2.40 van de Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht 2010, artikel 437, eerste lid, Wetboek van Strafrecht en artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit behorende bij artikel 437, eerste lid, Wetboek van Strafrecht;

Overwegende dat

 • -

  het gelet op het belang van de aanpak van heling van goederen gewenst is dat handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen kunnen worden gecontroleerd;

 • -

  artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit behorende bij artikel 437, eerste lid, Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle ongeregelde en gebruikte goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register;

 • -

  omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het inkoop- of opkopersregister, een digitale versie is ontworpen waarmee de handelaren naar voorkeur gaan werken;

 • -

  dit digitale opkopersregister is gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd. Indien een handelaar een gestolen goed registreert maakt het systeem hiervan een melding waardoor gestolen goederen snel kunnen worden waardoor gestolen goederen kunnen worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan.

Besluit:

 • 1.

  Het digitale opkopersregister aan te wijzen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de inkoop van ongeregelde en gebruikte goederen;

 • 2.

  Dit besluit treedt een dag na publicatie in werking.

Utrecht, 21 februari 2017

De burgemeester van Utrecht,

mr. J. van Zanen