Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Besluit tot ruimen van graven - Besluit 6001- 2019 algemene begraafplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot ruimen van graven - Besluit 6001- 2019 algemene begraafplaatsen
CiteertitelBesluit tot ruimen van graven - Besluit 6001- 2019 algemene begraafplaatsen
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-2019nieuw besluit

12-02-2019

gmb-2019-100516

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot ruimen van graven - Besluit 6001- 2019 algemene begraafplaatsen

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht,

 

overwegende dat :

 

- de rechthebbende dan wel de nabestaanden van de rechthebbenden te kennen hebben gegeven de grafrechten niet in stand te willen houden;

- ofwel de rechthebbenden dan wel de nabestaanden van de rechthebbenden niet via bevolkingsregisters zijn te achterhalen;

- ofwel de rechthebbenden dan wel de nabestaanden van rechthebbenden niet op aanschrijvingen hebben gereageerd;

- op alle graven, waarvan bij de bevolkingsregisters geen adres van de rechthebbenden dan wel nabestaanden van de rechthebbenden was te achterhalen, gedurende tenminste één jaar een aandachtstikker is aangebracht;

- de rechten op de graven zijn verlopen;

 

 

BESLUITEN:

 

 

 

 

1.

de graven, zoals op de bijlage aangegeven, te ruimen;

2.

de bijbehorende grafbedekking te vernietigen.

 

 

 

 

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrecht,

namens deze:

mevrouw T.A. Medema

bedrijfsleider begraafplaatsen

Utrecht, 12 februari 2019

Bijlage bij besluit 6001-2019 algemene begraafplaatsen

 

Graven die vervallen op de begraafplaats Soestbergen aan de Gansstraat

vak 5 nummer 10 -

vak 5 nummer 29 -

vak 5 nummer 29 -

vak 7 nummer 72 -

vak 7 nummer 147 -

vak 7 nummer 154 -

vak 8 nummer 3 A KE

vak 8 nummer 3 A KE

vak 11 nummer 281 K

vak 11A nummer 9 -

vak HR4 nummer 42 –

 

Graven die vervallen op de begraafplaats Kovelswade aan de Koningsweg

vak 21 nummer 106 -

vak 201 nummer 16 -

vak 201 nummer 42 -

vak 201 nummer 44 -

vak 201 nummer 79 K

vak 201 nummer 93 K

 

Graven die vervallen op de begraafplaats Tolsteeg aan de Maansteenweg

vak 30 nummer 140 - vak 39 nummer 171 -

vak 32 nummer 207 - vak 39 nummer 180 -

vak 32 nummer 537 - vak 39 nummer 181 -

vak 33 nummer 84 - vak 39 nummer 183 -

vak 33 nummer 223 - vak 301 K nummer 37 -

vak 33 nummer 360 - vak 311 nummer 63 -

vak 33 nummer 369 - vak 311 nummer 242 -

vak 33 nummer 371 - vak 311 nummer 244 -

vak 34 nummer 391 - vak 311 nummer 246 -

vak 34 nummer 419 U vak 311 nummer 247 -

vak 36 nummer 15 - vak 311 nummer 251 -

vak 36 nummer 29 - vak 311 nummer 252 -

vak 36 nummer 34 - vak 311 nummer 261 -

vak 36 nummer 60 - vak 311 nummer 264 -

vak 36 nummer 113 - vak 311 nummer 267 -

vak 36 nummer 157 - vak 311 nummer 275 -

vak 37 nummer 34 - vak 311 nummer 284 -

vak 39 nummer 16 - vak 311 nummer 285 -

vak 39 nummer 20 - vak 311 nummer 287 -

vak 39 nummer 138 - vak 311 nummer 290 -

vak 39 nummer 155 - vak 311 nummer 291 -

vak 39 nummer 158 - vak 311 nummer 292 -

vak 39 nummer 165 - vak TU4 nummer 3 -

vak 39 nummer 170 - vak TU5 nummer 12 –

 

Graven die vervallen op de begraafplaats Daelwijck aan de Floridadreef

vak 401 nummer 37 - vak 411 nummer 14 -

vak 401 nummer 45 - vak 411 nummer 16 -

vak 402 nummer 15 - vak 411 nummer 24 -

vak 402 nummer 87 - vak 411 nummer 25 -

vak 402 nummer 105 - vak 411 nummer 30 -

vak 402 nummer 119 - vak 411 nummer 33 -

vak 402 nummer 122 - vak 413 nummer 55 -

vak 405 nummer 68 -

vak 405 nummer 70 -

vak 405 nummer 73 -

vak 405 nummer 74 -

vak 405 nummer 78 -

vak 405 nummer 86 -

vak 405 nummer 89 -

vak 405 nummer 91 -

vak 405 nummer 101 -

vak 405 nummer 106 -

vak 405 nummer 110 -

vak 405 nummer 111 -

vak 406 nummer 109 -

vak 407 nummer 23 -

vak 408 nummer 44 -

vak 408 nummer 55 -

vak 408 nummer 60 -

vak 408 nummer 61 -

vak 409 nummer 29 -

vak 409 K nummer 17 -

vak 409 K nummer 36 -

vak 411 nummer 13 -

vak 413 nummer 60 –

vak 413 nummer 75 –

vak 413 nummer 268 –

vak 413 nummer 334 –

vak 413 nummer 335 –

vak 413 nummer 342 –

vak 413 nummer 345 –

vak 413 nummer 350 –

vak 413 nummer 353 –

vak 413 nummer 354 –

vak 413 nummer 359 –

vak 413 nummer 364 –

vak 413 nummer 367 –

vak 413 nummer 368 –

vak 413 nummer 369 –

vak 413 nummer 370 –

vak 413 nummer 380 –

vak 414 nummer 180 –

vak 414 nummer 182 –

vak 414 nummer 185 –

vak 414 nummer 186 –

vak 414 nummer 423 –