Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 17 juni 2002, nummer PS2002ZEW05, tot aanwijzing van het gebied waarvoor de centrale post voor het ambulancevervoer werkzaam is (Besluit aanwijzing gebied centrale post ambulancevervoer provincie Utrecht 2002)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van provinciale staten van Utrecht van 17 juni 2002, nummer PS2002ZEW05, tot aanwijzing van het gebied waarvoor de centrale post voor het ambulancevervoer werkzaam is (Besluit aanwijzing gebied centrale post ambulancevervoer provincie Utrecht 2002)
CiteertitelBesluit aanwijzing gebied centrale post ambulancevervoer provincie Utrecht 2002
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpvolksgezondheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit Besluit vervangt het Besluit aanwijzing gebied centrale post ambulancevervoer provincie Utrecht 1999.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet ambulancevervoer, art. 4, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-08-200201-12-2001nieuwe regeling

17-06-2002

Prov. blad 2002, 31 rectificatie

PS2002ZEW05

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 17 juni 2002, nummer PS2002ZEW05, tot aanwijzing van het gebied waarvoor de centrale post voor het ambulancevervoer werkzaam is (Besluit aanwijzing gebied centrale post ambulancevervoer provincie Utrecht 2002)

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 17 juni 2002, nummer PS2002ZEW05, prov. blad 31, tot aanwijzing van het gebied waarvoor de centrale post voor het ambulancevervoer werkzaam is (Besluit aanwijzing gebied centrale post ambulancevervoer provincie Utrecht 2002)

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 14 mei 2002, dienst/sector WEB/WZJ, nummer 2002WEB 000683i;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Wet ambulancevervoer;

Gezien het advies van de inspecteur voor de gezondheidszorg (brief d.d. 25 april 2002);

Gehoord de belanghebbenden, zoals aangewezen in het Besluit Aanwijzing belanghebbenden centrale post, alsmede de Provincie Noord-Holland en de gemeente Abcoude;

Gelezen de schriftelijke reacties van: de provincie Noord-Holland, Anova, Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Midden Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en de RAVU;

Besluiten:

ARTIKEL 1.

  • 1

    Het gebied waarvoor de centrale post voor het ambulancevervoer (CPA) in de provincie werkzaam is, bestaat uit het grondgebied van de volgende gemeenten: Abcoude, Amerongen, Amersfoort, Baarn, De Bilt, Breukelen, Bunnik, Bunschoten, De Ronde Venen, Doorn, Driebergen-Rijsenburg, Houten, Leersum, Leusden, Loenen, Lopik, Maarn, Maarssen, Montfoort, Nieuwegein, Nijkerk, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrecht, Veenendaal, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein, Vianen en Zeist.

  • 2

    Het in het eerste lid bedoelde gebied wordt aangeduid als CPA Utrecht.

ARTIKEL 2.

Het grondgebied van de gemeente Eemnes maakt deel uit van het CPA-gebied Het Gooi.

ARTIKEL 3.

Het besluit van 9 december 1998 tot aanwijzing van het gebied waarvoor de centrale post voor het ambulancevervoer werkzaam is (Besluit aanwijzing gebied centrale post ambulancevervoer provincie Utrecht 1999) wordt ingetrokken.

ARTIKEL 4.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2001.

ARTIKEL 5.

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing gebied centrale post ambulancevervoer provincie Utrecht 2002.

Aldus besloten in de vergadering van17 juni 2002.

voorzitter, B. Staal griffier, H.H. Sietsma.

Toelichting

Per 1 december 2001 is de organisatorische opzet van de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) Amsterdam gewijzigd. De CPA (Centrale post voor het ambulancevervoer) Amsterdam is geïntegreerd in de GHOR Amsterdam en Omstreken, dat wil zeggen dat er één gemeenschappelijke regeling ontstaat. Als gevolg van de wijziging van de CPA Amsterdam moet de gemeente Abcoude kiezen tussen aansluiten bij de GHOR / CPA Amsterdam en Omstreken of aansluiten bij CPA Utrecht. De gemeente Abcoude hoort enerzijds bij de CPA Amsterdam en Omstreken en anderzijds bij de GHOR Utrecht. Uit het oogpunt van territoriale congruentie, de gemeente Abcoude valt namelijk onder brandweer- en politieregio Utrecht, heeft de gemeenteraad van Abcoude op 29 maart 2001 de voorkeur uitgesproken voor een overstap naar de CPA Utrecht. De gemeente Abcoude heeft hiertoe op 19 juli 2001 een verzoek ingediend bij de provincie Utrecht.

Artikelsgewijs

Artikel 1 In dit artikel staan de gemeenten genoemd die tot CPA Utrecht behoren. Ten opzichte van het besluit van 9 december 1998 is het volgende gewijzigd. Ten eerste zijn de gemeenten Harmelen, Hoevelaken, Maartensdijk en Vleuten-De Meern verwijderd uit de opsomming. Als gevolg van de gemeentelijke herindelingen zijn deze gemeenten geen zelfstandige gemeenten meer en vallen zij onder één van de andere gemeenten. Ten tweede is de gemeente Abcoude toegevoegd, omdat zij hierom verzocht heeft. De gemeente Loosdrecht valt per 1 januari 2002 onder de provincie Noord-Holland. Gemeente Loosdrecht maakte al deel uit van de CPA-gebied Het Gooi.

Artikel 2 Hoewel de gemeente Eemnes tot de Provincie Utrecht behoort, maakt het grondgebied om praktische redenen deel uit van het CPA-gebied Het Gooi. Dit was ook in het besluit van 9 december 1998 al geregeld.

Artikel 4 Het besluit heeft terugwerkende kracht tot en met 1 december 2001. Dit is de datum dat de nieuwe gemeenschappelijke regeling van de CPA Amsterdam en Omstreken in werking is getreden.