Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 15 juni 2010 tot goedkeuring van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 15 juni 2010 tot goedkeuring van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis.
CiteertitelBesluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 15 juni 2010 tot goedkeuring van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis.
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpwater

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 50i

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-06-201013-01-2017nieuwe regeling

15-06-2010

Prov. blad, 2010, 31

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 15 juni 2010 tot goedkeuring van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis.

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 15 juni 2010 tot goedkeuring van de gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis.

Gedeputeerde staten van Utrecht;

Gelet op artikel 50i van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluiten:

 

De gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis goed te keuren.

Aldus besloten in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 15 juni 2010.

R.C. ROBBERTSEN, voorzitter.

H.H. SIETSMA, secretaris.

Uitgegeven 15 juni 2010,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Namens hen, 

H.H. SIETSMA, secretaris.