Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Veldhoven 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Veldhoven 2014
CiteertitelRegeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Veldhoven 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie personen, art. 3.8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-201406-01-2014Nieuwe regeling

14-10-2014

Gemeenteblad 2014, 61305

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Veldhoven 2014

 

 

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

 • 1.

  Met inachtneming van het besluit als bedoel in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Veldhoven, kunnen gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Veldhoven worden verstrekt, voor zover deze organen deze nodig hebben voor de uitvoering van de hen opgedragen taken.

 • 2.

  De verstrekkingen als bedoeld in lid 1, kunnen plaatsvinden door middel van rechtstreekse raadpleging van de basisregistratie personen (ad hoc verstrekkingen), door spontane verstrekkingen en selectie.

 • 3.

  Het hoofd van de afdeling Publiekszaken, wijst de organen van de gemeente aan, aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van betrokkenen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dag van haar bekendmaking en werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Veldhoven 2014.