Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Aanwijzing collectieve festiviteiten 2019 behorend bij ex artikel 4:2 Apv (collectieve festiviteiten)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing collectieve festiviteiten 2019 behorend bij ex artikel 4:2 Apv (collectieve festiviteiten)
CiteertitelAanwijzing collectieve festiviteiten
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-201931-12-2019nieuwe regeling

21-01-2019

gmb-2019-16958

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing collectieve festiviteiten 2019 behorend bij ex artikel 4:2 Apv (collectieve festiviteiten)

Het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

 

overwegende dat het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven op

25 april 2016 de “Nadere regels Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten” heeft vastgesteld;

 

dat in het collegebesluit van 3 mei 2016 de aanwijzing voor de collectieve festiviteiten gemandateerd is vanuit het college;

 

dat dit besluit behoort bij “Nadere regels Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten”, vastgesteld op 25 april 2016;

 

 

b e s l u i t e n:

 

Voor 2019 de volgende collectieve festiviteiten aan te wijzen:

• Carnaval (vrijdag t/m dinsdag);

• Kermis in d'Ekker en Oerle (zaterdag t/m dinsdag), alleen voor horeca gelegen direct binnen het kermisterrein;

• Kermis in Zeelst (vrijdag t/m dinsdag), alleen voor horeca gelegen direct binnen het kermisterrein;

• Kermis in Veldhoven-Dorp (vrijdag t/m dinsdag), alleen voor horeca gelegen direct binnen het kermisterrein;

• Viering van Koningsnacht (26 april);

• Viering van Koningsdag (27 april);

• Kerstavond (24 december);

• 1e kerstdag (25 december);

• 2e kerstdag (26 december);

• Viering van Oud & Nieuw (nacht van 31 december 2019 op 1 januari 2020).

 

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzing collectieve festiviteiten, behorend bij “Nadere regels Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten” en treedt in werking na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld op 21 januari 2019

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VELDHOVEN,

Namens hen,

Leen van Gameren

coördinator afdeling Mens en Omgeving