Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Velsen

Aanwijzing havenmeester Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVelsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing havenmeester Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012
CiteertitelAanwijzing havenmeester Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Besluit college van 6 juli 2010, B10.0372 tot aanwijzing secretaris-directeur M.IJ. als havenmeester is per 1 juli 2012 vervallen.

Het volgende heeft meegespeeld in het vaststellen van dit besluit:

1. Artikel 2.1. van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 het college de bevoegdheid geeft de havenmeester aan te wijzen;

2. De havenmeester een publieke functie vervult in het belang van de veiligheid, de ordening en de milieuverantwoorde afwikkeling van het scheepvaartverkeer;

3. Artikel 5.1, lid 1 onder j, van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 het college de bevoegdheid geeft nadere regels te stellen met betrekking tot de gegevens die schepen moeten melden, aan welk bestuursorgaan moet worden gemeld, het tijdstip en de wijze van melding;

4. De havenmeester op grond van de artikelen 11.1 tot en met 11. 16 van het Havenreglement Noordzeekanaalgebied de bevoegdheid heeft te bepalen op welke wijze meldingen plaatsvinden;

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Regionale Havenverordening Noordzeekanaal-gebied 2012: artikel 2.1 en 5.1, lid 1 onder j.
  2. Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012: artikelen 11.1 t/m 11.6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2012

04-06-2012

De Jutter / De Hofgeest, 28 juni 2012

B12.0283

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing havenmeester Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012

 

 

I.

De directeur Centraal Nautisch Beheer aan te wijzen als havenmeester.

II.

De havenmeester op te dragen ten aanzien van zijn bevoegdheid de wijze van melden te bepalen als bedoeld in de artikelen 11.1 tot en met 11.16 van het Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012, de meldingen te laten plaats vinden bij de havenmeester Amsterdam in het kader van de 1 loket-functie.

II

Het besluit wordt gepubliceerd in weekblad De Jutter/ de Hofgeest en treedt in werking op

1 juli 2012.

III

Het besluit van het college van 6 juli 2010, registratienummer B10.0372 komt hiermee per gelijke datum te vervallen.

Datum: 4 juni 2012