Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Velsen

Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR/VAR medewerkers griffie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVelsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR/VAR medewerkers griffie
CiteertitelUitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR/VAR medewerkers griffie
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Voor de volledige regeling zie uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR/VAR Velsen 2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2020Onbekend

24-05-2017

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR/VAR medewerkers griffie

De Werkgeverscommissie voor de griffie van de gemeente Velsen,

Gezien:

de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden ECWGO/U201600995 met als onderwerp “ IKB regeling ” van 29 juni 2016;

Gelet op:

het gestelde in artikel 107 e.v. jo.160 van de Gemeentewet waarbij de bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen en intrekken van de rechtspositieregelingen voor het personeel van de griffie is opgedragen aan de raad, en

het besluit van de raad van de gemeente Velsen van 4 juli 2013 waarin deze bevoegdheid is overgedragen aan de werkgeverscommissie voor de griffie, en overal waar in de CAR/VAR het college wordt genoemd, wordt voor de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren, de raad van de gemeente Velsen bedoeld.