Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
West Maas en Waal

Verordening Inrichting antidiscriminatievoorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWest Maas en Waal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Inrichting antidiscriminatievoorziening
CiteertitelInrichting antidiscriminatievoorziening gemeente West Maas en Waal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2010Nieuwe regeling

07-01-2010

Waalkanter, 03-02-2010

2010/01-09

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Inrichting antidiscriminatievoorziening

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • b.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • c.

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • d.

  Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

 • e.

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • f.

  Klager: Klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • g.

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

 • h.

  De gemeente: de gemeente West Maas en Waal.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 2.

  De gemeente benoemt het “Bureau Gelijke Behandeling Gelderland Zuid” als antidiscriminatievoorziening. Het “Bureau Gelijke Behandeling Gelderland Zuid” ontvangt hiervoor de bijdrage, die vanaf 2009 jaarlijks in het gemeentefonds wordt gestort voor de antidiscriminatievoorziening.

 • 3.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 4.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • a.

   Per post;

  • b.

   Per e-mail;

  • c.

   Telefonisch;

  • d.

   Op afspraak op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

Het protocol voor de behandeling van klachten als bedoeld in artikel 6 van de wet regelt in ieder geval:

 • a.

  De afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  De wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  De registratie van klachten.

 • -

  2 -

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

Ingezetenen worden in de gelegenheid gesteld een klacht in hun directe leefomgeving te melden.

 • 1.

  Op de gemeentelijke site is een doorverwijzing naar de antidiscriminatievoorziening opgenomen.

 • 2.

  De centrale balie van de gemeente en vraagwijzer beschikken over foldermateriaal van de antidiscriminatievoorziening, wat zichtbaar wordt gepresenteerd.

 • 3.

  Klager wordt door de medewerkers direct doorgeleid naar de antidiscriminatievoorziening.

 • 4.

  De antidiscriminatievoorziening biedt de klager de mogelijkheid om het eerste gesprek plaats te laten vinden op een locatie in de betreffende gemeente. De gemeente stelt op verzoek van de antidiscriminatievoorziening een ruimte in het gemeentehuis of vraagwijzer ter beschikking.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 28 januari 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: “Inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente West Maas en Waal”.