Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Uitvoeringsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Zeist 2002 - Caravans e.d.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Zeist 2002 - Caravans e.d.
CiteertitelUitvoeringsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Zeist 2002 - Caravans e.d.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Zeist 2002, art. 5.1.5, lid 1 sub a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2002Nieuwe regeling

26-11-2002

De Nieuwsbode, 29-09-2010

Nr. 505

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Zeist 2002 - Caravans e.d.

gelet op artikel 5.1.5 eerste lid sub a van de Algemene Plaatselijke Verordening Zeist 2002 (Caravans e.d.);

b e s l u i t e n :

alle wegen in de gemeente Zeist aan te wijzen als plaatsen waar het verboden is een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, aanhangwagen, keetwagen of ander dergelijk voertuig dat voor de recreatie dan wel anderszins uitsluitend of mede voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebezigd langer dan op zeven achtereenvolgende dagen te doen of laten staan.