Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Kledinginzamelingsbeleid Gemeente Zwolle

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKledinginzamelingsbeleid Gemeente Zwolle
CiteertitelKledinginzamelingsbeleid Gemeente Zwolle
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels t.a.v. een vergunning voor het inzamelen van kleding (beleidsregel)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 5.2.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-200801-01-2018Nieuwe regeling

29-01-2008

De Peperbus 30-01-2008

cb 2008-01.28

Tekst van de regeling

Intitulé

Kledinginzamelingsbeleid Gemeente Zwolle

 

 

KLEDINGINZAMELINGBELEID GEMEENTE ZWOLLE

Artikel 1. Aantal vergunningen kledinginzameling per jaar

Jaarlijks wordt aan maximaal 3 landelijke en 1 plaatselijke organisatie een vergunning voor kledinginzamelingen verleend. Daarnaast heeft de stichting Humana een vergunning voor onbepaalde tijd ten behoeve van kledinginzameling met containers bij winkelcentra.

Artikel 2. Wijze van inzameling

Bij de te verlenen jaarlijkse vergunningen mag uitsluitend ingezameld worden door het huis aan huis verspreiden van zakken.

Artikel 3. Periode van inzameling

Om een goede spreiding van de inzameling en daarmee met een redelijk aanbod van kleding te komen worden er 4 periodes (elk kwartaal) aangewezen waarbinnen een vergunning kan worden verleend.

Artikel 4. Datum indienen vergunning

De aanvraag voor een inzamelingsvergunning moet voor 1 december voorafgaand aan het aangevraagde kalenderjaar ontvangen zijn.

Artikel 5. Vereisten aanvraag

Bij de aanvraag dient te worden vermeld:

  • a.

    de organisatie die inzamelt;

  • b.

    het charitatieve doel waarvoor wordt ingezameld;

  • c.

    gewenste inzamelperiode.

Artikel 6. Selectiecriterium

De organisatie moet zijn getoetst door het Centraal Bureau Fondsenwerving en positief zijn bevonden.