Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiderdorp

Tarieventabel behorende bij Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiderdorp
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel behorende bij Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017
CiteertitelTarieventabel behorende bij Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze tarieventabel is vervangen door de Verordening afvalstoffenheffing 2018 en reinigingsrechten 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Onbekend

12-12-2016

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel behorende bij Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2017

 

 

HOOFDSTUK 1: MAATSTAVEN EN TARIEVEN

AFVALSTOFFENHEFFING

 

1.1 De belasting bedraagt per perceel per jaar

1.1.1 indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de

belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt

gebruikt door één persoon 235,60

1.1.2 indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de

belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt

gebruikt door twee personen 309,25

1.1.3 indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de

belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt

gebruikt door meer dan twee personen 330,07

HOOFDSTUK 2: MAATSTAVEN EN TARIEVEN

REINIGINGSRECHTEN

2.1 Het recht bedraagt voor:

2.1.1 het verwijderen van bedrijfsafval van beperkte omvang of hoeveelheid per jaar per bedrijspand 398,37

jaar per bedrijfspand 398,37

2.2 Het tarief als bedoeld in rubriek 2.1.1 wordt vermeerderd met omzetbelasting.

 

 

 

Behorende bij het raadsbesluit van 12 december 2016, nr. Z/16/036111/70754

De griffier,

mevrouw J.C. Zantingh