Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Nota Kwaliteitseisen voor terrassen, beleidsregels voor terrassen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota Kwaliteitseisen voor terrassen, beleidsregels voor terrassen
CiteertitelNota Kwaliteitseisen voor terrassen, beleidsregels voor terrassen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpGemeenteblad 2010-66

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gemeenteblad 2010-66

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2008
  2. 1 pag. - zievoor tekst nota: www.rotterdam.nl/terrassenbeleid. - De Nota Kwaliteitseisen is in werking getreden op 10 april 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2008

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-201001-01-2017Onbekend

08-12-2009

Gemeenteblad 2010-66

De nota is een uitwerking van de Horecanota 2007-2011 en de Visie OpenbareRuimte Binnenstad Rotterdam (registratienummer 09/8917)

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota Kwaliteitseisen voor terrassen, beleidsregels voor terrassen

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Gemeenteblad 2010

 

Nota Kwaliteitseisen voor terrassen, beleidsregels voor terrassen

 

De burgemeester heeft de nota Kwaliteitseisen voor Terrassen Rotterdam vastgesteld. Doel van de nota is de kwaliteit van de buitenruimte in het algemeen en van terrassen in het bijzonder, in het belang van een prettig, veilig en aangenaam verblijfsklimaat en een aantrekkelijke en economisch sterke woonstad, te verbeteren. De nota is een uitwerking van de Horecanota 2007-2011 en de Visie Openbare Ruimte Binnenstad Rotterdam (registratienummer 09/8917).

 

De Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2008 vormt de juridische basis voor de nota. Een exploitatievergunning wordt verleend door de burgemeester. Ingevolge artikel 2.3.8 van de APV Rotterdam 2008 beslist de burgemeester in dat verband tevens over de ingebruikneming van de openbare weg (terras).

 

De nota bevat beleidsregels die de burgemeester bij de verlening van een exploitatievergunning toepast. In deze beleidsregels zijn eisen vastgelegd ten aanzien van afmeting en uitstraling van terrassen, voornamelijk betrekking hebbend op aspecten zoals afbakening, vrije doorgang, plaatsing van parasols en heaters, toepassing van reclame, opslag en onderhoud, alsmede het terrassenseizoen.

 

De Nota Kwaliteitseisen voor terrassen treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het gemeenteblad waarin dit bericht wordt geplaatst.

 

De integrale tekst van de Nota Kwaliteitseisen voor terrassen en de daarin opgenomen beleidsregels is te vinden op www.rotterdam.nl/terrassenbeleid.

 

Aldus vastgesteld op 8 december 2009.

De burgemeester,

Ing. A. Aboutaleb

 

 

 

 

 

 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 9 april 2010 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage bij het Kenniscentrum Bestuursdienst Rotterdam (KBR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie)

(Zie ook: www.bds.rotterdam.nl – Gemeentebladen)