Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Texel

Besluit aanwijzing naaktstranden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Texel
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing naaktstranden
CiteertitelBesluit aanwijzing naaktstranden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 5.38, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-2009nieuwe regeling

02-06-2009

Texelse Courant 12 juni 2009

Geen.
20-06-2009nieuwe regeling

02-06-2009

Texelse Courant 12 juni 2009

Geen.

Tekst van de regeling

Het college van Burgemeester en Wethouders;

overwegende dat artikel 5:38, eerste lid, Algemene Plaatselijke Verordening Texel (APV 2009) stelt dat het verboden is om zich ongekleed te bevinden op openbare plaatsen, waaronder begrepen het strand, of op andere plaatsen in de openlucht die vanaf de weg zichtbaar zijn;

overwegende dat Texel al zeer geruime tijd twee zogenaamde naaktstranden kent en deze locaties opnieuw zijn benoemd in de Strandnota Texel onder de zonering “naaktstrand”;gelet op artikel 5:38, tweede lid, APV 2009 en de Strandnota Texel;

<vet>B E S L U I T :</vet>

Vast te stellen het <vet>Besluit aanwijzing naaktstranden</vet>, welke als volgt komt te luiden:

Artikel 1

  • 1.

    Raaipalen zijn de op het strand geplaatste en genummerde palen met een rode kop.

  • 2.

    Aan te wijzen de stranden gelegen tussen de raaipalen:- 8 en 10.13, en- 26.4 en 27.45,en te bepalen dat het verbod als bedoeld in artikel 5:38, eerste lid, APV 2009, hierop niet van toepassing is.

  • 3.

    Deze regeling treedt in werking op de achtste dag na de dag van bekendmaking.

Ondertekening

Texel, 2 juni 2009,

Het college van Burgemeester en Wethouders van Texel,

De secretaris,                                    De burgemeester,