Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordoostpolder

Nadere regels voor het aanvragen van een stimuleringslening duurzame particuliere woningbouwverbetering Nagele

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordoostpolder
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor het aanvragen van een stimuleringslening duurzame particuliere woningbouwverbetering Nagele
CiteertitelNadere regels voor het aanvragen van een stimuleringslening duurzame particuliere woningbouwverbetering Nagele
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningbouwverbetering Nagele, art. 8, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-11-2015nieuwe regeling

27-10-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 05-11-2015

342389

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor het aanvragen van een stimuleringslening duurzame particuliere woningbouwverbetering Nagele

Het college van burgemeester en wethouders,

 

gelet op artikel 8, lid 2 van de Verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningbouwverbetering Nagele

 

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen:

 

nadere regels voor het aanvragen van een stimuleringslening duurzame particuliere woningbouwverbetering Nagele.

Artikel 1 Maatregelen

Maatregelen waarvoor een lening kan worden aangevraagd:

 • a.

  het isoleren van het dak;

 • b.

  het opwekken van zonne-energie op het dak;

 • c.

  het renoveren/vervangen van kozijnen inclusief dubbele beglazing en schilderwerk;

 • d.

  vloerisolatie;

 • e.

  gevelisolatie;

 • f.

  spouwmuurisolatie;

 • g.

  isolerende buitendeuren;

 • h.

  leidingisolatie verwarmingssysteem;

 • i.

  het vervangen van daklijsten;

 • j.

  het reinigen van gevels en het herstel van voegwerk.

Artikel 2 Duurzaamheid

 • 1.

  Voor de duurzaamheidsmaatregelen genoemd in artikel 1 lid a tot en met h, is de eis dat de maatregelen het energielabel van de betreffende woning met minimaal één klasse verbetert. Om dit aan te kunnen tonen moet een EPA-maatwerkadvies worden overlegd;

 • 2.

  Een nadere specificatie van de maatregelen staat in het formulier “Financiële onderbouwing behorende bij aangevraag Stimuleringslening Nagele”.

Artikel 3 Wijze van uitvoering van werkzaamheden

De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat de beeldkwaliteit van de woning, zoals beschreven in het beeldkwaliteitsplan Nagele, geborgd is.

Artikel 4 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere regels voor het aanvragen van een stimuleringslening duurzame particuliere woningbouwverbetering Nagele.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze nadere regels voor het aanvragen van een stimuleringslening duurzame particuliere woningbouwverbetering Nagele treden op 1 november 2015 in werking.

Aldus vastgesteld op 27 oktober 2015,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,