Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Saba

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 25 juni 1987 ter uitvoering van de artikelen 2 en 13, 4e lid, van de Verordening Marien Milieu (A.B. Saba 1987, no. 11)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSaba
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 25 juni 1987 ter uitvoering van de artikelen 2 en 13, 4e lid, van de Verordening Marien Milieu (A.B. Saba 1987, no. 11)
CiteertitelEilandsbesluit Marien Milieu
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Saba (AB 2010, nr. 15) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Saba en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Saba van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Saba
 2. Verordening Marien Milieu, art. 2 en art. 1, lid 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsbesluit in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 15

Onbekend
26-10-198810-10-2010art. 2

13-10-1987

A.B. 1988, no. 9

onbekend
31-10-198726-10-1988art. 3

30-10-1987

A.B. 1987, no. 12

onbekend
13-07-198731-10-1987Nieuwe regeling

03-07-1987

A.B. 1987, no. 11

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 25 juni 1987 ter uitvoering van de artikelen 2 en 13, 4e lid, van de Verordening Marien Milieu

 

 

Artikel 1

Het Saba Marine Park wordt onderverdeeld in de navolgende zones:

 • a.

  een zone voor algemeen gebruik, gelegen langs de kust van Torrens Point (coördinaten 17° 38.70 N, 63° 15.18 W) tot Fort Bay (coördinaten 17° 36.90 N, 63° 15.08 W) gerekend langs Flat Point;

 • b.

  vijf zones voor duikrecreatie, gelegen langs de kust, van Tent Bay (17° 37.00 N, 63° 15.30 W) tot Ladder Bay (17° 37.83 N, 63° 15.50 W), gerekend in noordelijke richting; rond Diamond Rock (17° 38.81 N, 63° 15.40 W); rond Man of War Shoal (17° 38.77 N, 63° 15.36 W); op en rond de onderzeese berg ten westen van Ladder Bay (17° 37.94 N, 63° 16.43 W); en gelegen op en rond de onderzeese berg ten westen van Well's Bay (17° 38.70 N, 63° 15.91 W);

 • c.

  drie ankerzones, gelegen langs de kust, van Fort Bay (17° 36.90 N, 63° 15.08 W) tot Tent Bay (17° 37.00 N, 63° 15.30 W), bij Ladder Bay, langs de kust gelegen van 17° 37.83 N, 63° 15.50 W tot 17° 37.95 N, 63° 15.43 W; en bij Well's Bay, langs de kust gelegen van 17° 38.37 N, 63° 15.23 W tot 17° 38.48 N, 63° 15.22 W;

 • d.

  een zone voor algemeen recreatief gebruik, gelegen langs de kust vanaf de ankerzone bij Ladder Bay (17° 37.95 N, 63° 15.43 W) tot aan Torrens Point (17° 38.70 N, 63° 15.18 W).

Artikel 2

Onverlet latende de verbodsbepalingen van de Verordening Marien Milieu zijn in de in artikel 1 sub b bedoelde zones bovendien de volgende bepalingen van kracht:

 • a.

  het vissen in de duikrecreactiezones met welke middelen ook is verboden, met uitzondering van het vissen met lijnen of hengels vanaf de kust, en behalve het slepen voorzover dit de veiligheid van zich in of onder water bevindende duikers niet in gevaar brengt;

 • b.

  het is verboden te ankeren in de duikrecreatiezones behoudens in de situaties als bedoeld in artikel 9, 2e lid van de Verordening Marien Milieu.

Artikel 3

De gebruikersheffing als bedoeld in artikel 13, 4e lid van de Verordening Marien Milieu wordt als volgt vastgesteld:

 • a.

  USD 1.00 of Naf. 1,80 per SCUBA duiker per duik; en

 • b.

  USD 1.00 of Naf. 1,80 per snorkelduiker per bezoek aan Saba.

Artikel 4

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen kan worden aangehaald als ‘Eilandsbesluit Marien Milieu’. Het treedt inwerking met ingang van 13 juli 1987.