Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Besluit AGV afmetingen vaartuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap Amstel, Gooi en Vecht
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit AGV afmetingen vaartuigen
CiteertitelBesluit AGV afmetingen vaartuigen
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpverkeersbesluit
Externe bijlagenKaart afmetingen vaartuigen Toelichting Vaarreglement AGV

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1.06 van de Binnenvaartpolitiereglement

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-2019nieuwe regeling

07-05-2019

wsb-2019-6346

BBV18.0425 III E

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit AGV afmetingen vaartuigen

 

 

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP AMSTEL GOOI EN VECHT

BBV18.0425 III E

 

Bij besluit van 07-05-2019 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht het Besluit AGV afmetingen vaartuigen vastgesteld.

 

Gelet op

  • het feit dat het dagelijks bestuur door de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland, krachtens artikel 2, lid 3 Scheepvaartverkeerswet, is aangewezen als bevoegd gezag voor de toepassing van de Scheepvaartverkeerswet (het zogeheten “nautisch beheer”);

  • de belangen als bedoeld in artikel 3 van de Scheepvaartverkeerswet, en het bepaalde in artikel 1.06 van het Binnenvaartpolitiereglement;

  •  

Besluit

Deelname aan de scheepvaart is niet verenigbaar met de karakteristiek en de afmetingen van de vaarwegen, als bedoeld in artikel 1.06 Binnenvaartpolitiereglement, op de in de kaart en bijbehorende tabel (nr. IB20180059) aangegeven vaarwegen, met vaartuigen met afmetingen groter dan aangegeven in de tabel.

 

Amsterdam,  07-05-2019

 

Het Dagelijks Bestuur,

 

dr. ir. G. van den Top

dijkgraaf

 

drs. H.J. Kelderman

secretaris-directeur