Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Integraal Handhavingsbeleid fysieke leefomgeving De Ronde Venen 2016-2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIntegraal Handhavingsbeleid fysieke leefomgeving De Ronde Venen 2016-2018
CiteertitelIntegraal Handhavingsbeleid fysieke leefomgeving De Ronde Venen 2016-2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagenIntegraal Handhavingsbeleid fysieke leefomgeving DRV 2016-2018, vastgesteld 10 oktober 17 Bijlage 1a Handhavingsbeleid Bijlage 1b Verslag Bijlage 2 Santiestrategie Bijlage 3 Landelijke handhavingstrategie Bijlage 4 Toelichting risico-analyse Bijlage 5 Uitkomsten risico-analyse Bijlage 6 Prioriteiten overzicht Bijlage 7 Risico-inventarisatie milieu Bijlage 8 Prioritering milieuhandhaving Bijlage 9 Toelichting risico analyse milieu Bijlage 10 Tafel van Elf Bijlage 11 Begrippenlijst Bijlage 12 Uitvoering en Handhaving exploitatieplan Bijlage 13 Wetsartikelen Uitvoeringsprogramma VTH fysieke leefomgeving 2017-2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 2. Besluit omgevingsrecht
 3. Regeling omgevingsrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-2017Nieuwe titel, diverse aanpassingen in document Integraal Handhavingsbeleid DRV 2016-2018, vervanging Uitvoeringsprogramma 2016 door Uitvoeringsprogramma VTH fysieke leefomgeving 2017-2018

10-10-2017

Gemeenteblad, 23 oktober 2017, nr. 184173

17.0012460
12-03-201601-01-201631-10-2017nieuwe regeling

02-02-2016

Gemeenteblad, 11 maart 2016, nr. 27189

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Integraal Handhavingsbeleid fysieke leefomgeving De Ronde Venen 2016-2018

Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen;

Gelet op:

Het Integraal handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma

Besluit:

 

 • 1.

  Het Integraal Handhavingsbeleid De Ronde Venen 2016-2018 vast te stellen;

 • 2.

  Het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2016 vast te stellen, met de toevoeging dat er in 2016 binnen bestaande budgetten en op andere manieren, indien nodig op gerichte plekken extra inzet van BOA’s plaatsvindt in het openbaar gebied;

 • 3.

  De raad middels bijgevoegde gewijzigde informatienota in kennis te stellen.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 2 februari 2016.

De secretaris, De burgemeester,

E.H.M. Scheurs M. Divendal