Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlaardingen

Beleidsregels toepassing Hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke verordening 1998

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlaardingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels toepassing Hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke verordening 1998
CiteertitelBeleidsregels toepassing Hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke verordening 1998
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene plaatselijke verordening 1998, Hoofdstuk 3
  2. Algemene Wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2000nieuwe regeling

27-09-2000

2000, 17. 28-9-2000. Gemeenteblad

DCO/2006/46953

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels toepassing Hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke verordening 1998

De burgemeester van Vlaardingen;

 

Overwegende dat het gewenst is een beleid vast te stellen ten aanzien van het gebruik van de hem in hoofdstuk 3 van de Apv 1998 toegekende bevoegdheden tot het verlenen van vergunningen voor de exploitatie van seksinrichtingen en wat dies meer zij in Vlaardingen;

 

Gezien het besluit van de Raad der gemeente Vlaardingen van 13 september 2000 en de behandeling hiervan in de raadscommissie voor Algemene en Bestuurlijke Zaken van 4 september 2000;

 

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en Hoofdstuk 3 van de Apv 1998,

 

Besluit:

Vast te stellen de volgende beleidsregels inzake het lokale beleid ten aanzien van seksinrichtingen:

 

Artikel 1  

Het maximum aantal seksinrichtingen is één (1);

Artikel 2  

Een vergunning voor een seksinrichting heeft een geldigheidsduur voor maximaal 12 maanden

Artikel 3  

Indien reeds een (1) seksinrichting is vergund, wordt een aanvraag op voorhand geweigerd, de aanvraag wordt slechts verder beoordeeld als de aanvrager kan aantonen dat de plaatselijke behoefte tot uitbreiding van het aantal seksinrichtingen noodzaakt

Artikel 4  

In de beoordeling worden in ieder geval betrokken de adviezen van de Politie

Rotterdam-Rijnmond, GGD-NWN en de Brandweer.

Artikel 5  

De aanvraag zal worden geweigerd indien de aanvrager niet kan aantonen dat de belangen ter bescherming waarvan de vergunning kan worden geweigerd niet negatief worden beïnvloed door vergunningverlening.

Te bepalen dat deze beleidsregels in werking treden op 1 oktober 2000.

 

27 sep. 2000

 

Vlaardingen,

 

De burgemeester van Vlaardingen,