Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaanstad

Aanwijzingsbesluit Inverdan als gebied waarin geen voorwerpen geplaatst mogen worden (artikel 5.50 vijfde lid van de Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaanstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Inverdan als gebied waarin geen voorwerpen geplaatst mogen worden (artikel 5.50 vijfde lid van de Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad)
CiteertitelAanwijzingsbesluit Inverdan als gebied waarin geen voorwerpen geplaatst mogen worden (artikel 5.50 vijfde lid van de Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpgebied Inverdan en omstreken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het 'Aanwijzingsbesluit (Artikel 2:10 lid 1 onder d, van de Apv), van openbare plaatsen als een gebied waarin geen voorwerpen geplaatst mogen worden (Reclame-uitingen Inverdan)’ om te hangen naar ‘Aanwijzingsbesluit Inverdan als gebied waarin geen voorwerpen geplaatst mogen worden (artikel 5.50 vijfde lid van de Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad)’, gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze verordening op 1 januari 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2:10, eerste lid, onder d Algemene Plaatselijke Verordening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Omgehangen regeling

12-11-2019

Gemeenteblad 2014, 43137

2019/7970

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Inverdan als gebied waarin geen voorwerpen geplaatst mogen worden (artikel 5.50 vijfde lid van de Verordening fysieke leefomgeving Zaanstad)

Burgemeester en wethouders van Zaanstad,

Besluiten

 

op grond van artikel 2:10 eerste lid onder d van de Algemene Plaatselijke Verordening in Inverdan aan te wijzen als openbare plaatsen waar het verboden is om voorwerpen in het openbaar gebied te plaatsen:

het voetgangersgebied binnen de bestemmingsplan begrenzing van Inverdan,

met uitzondering van:

  • 1.

    de ruimte gelegen in de Overtuinen ten oosten van de kiosk ‘Het Sluishuis’, aangezien deze ruimte is gecreëerd voor een uitstalling bij deze kiosk en

  • 2.

    het horecaconcentratiegebied

zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart ‘Gebiedsindeling Inverdan reclame-uitingen’.

 

 

Gebiedsindeling Inverdan reclame uitingen

Inverdan kent verschillen soorten openbare ruimte, ruimtes met ieder zijn eigen betekenis en functie voor het gebied. Binnen een drukke winkelstraat zijn andere vormen van reclame gewenst dan langs een doorgaande ontsluitingsweg. Voor deze verschillende gebiedstypes zijn er verschillende regimes voor reclame uitingen in de openbare ruimte beschreven. Dat zijn het voetgangersgebied, het gemengdgebied, het verkeersgebied, het woongebied en het overiggebied. De Westzijde (na huisnummers 20 en 9 richting het noorden) valt buiten de begrenzing van het bestemmingsplan Inverdan.

Het voetgangersgebied vormt de ruggengraat van Inverdan en bestaat van west naar oost uit, de Slinger, het Stationsplein, de Spooroverbouwing, het Stadhuisplein, de Buiging, de Gedempte Gracht, de Dam en directe omgeving, het Krimp, het Sluizencomplex en de Klauwershoek.

Het gemengdgebied is divers, het bestaat uit de gebieden rond de verkeersaders, maar ook uit de Kennisboulevard, de Vinkenstraat, de Westzijde en de Rozengracht. Er is voor gekozen om de ventwegen rond bijvoorbeeld de Houtveldweg en de Provincialeweg ook binnen dit regiem te laten vallen daar deze wegen van een andere orde en sfeer zijn dan deze twee grote doorgaande structuren zelf.

De grote doorgaande wegen in de stad kennen een dynamisch beeld. Dit zijn binnen Inverdan, de Provincialeweg en de Houtveldweg.