Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaanstad

Aanwijsbesluit eindheffingsbestanddeel werkkostenregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaanstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit eindheffingsbestanddeel werkkostenregeling
CiteertitelAanwijsbesluit eindheffingsbestanddeel werkkostenregeling
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijsbesluit eindheffingsbestanddeel werkkostenregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe aanwijzing

15-12-2014

Gemeenteblad 2014, nr. 84052

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit eindheffingsbestanddeel werkkostenregeling

 

 

Aanwijsbesluit eindheffingsbestanddeel werkkostenregeling

De gemeentesecretaris besluit op 18 december 2014 tot het aanwijzen van de volgende vergoedingen als eindheffingsbestanddeel voor de werkkostenregeling:

 • -

  Alle wettelijk bepaalde gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen;

 • -

  Onkostenvergoeding raadsleden;

 • -

  Tegemoetkoming ziektekostenverzekering raads- en steunfractieleden;

 • -

  Ambtstoelage burgemeester;

 • -

  Onkostenvergoeding wethouders;

 • -

  Parkeerplaatsen wethouders;

 • -

  Koffie buitendienstmedewerkers;

 • -

  Vergoeding vakbondscontributie;

 • -

  Vergoeding fiets, accessoires en verzekering;

 • -

  Kledingtoelage;

 • -

  Beeldschermbril;

 • -

  Attenties boven de € 25,-;

 • -

  Verklaringen omtrent gedrag;

 • -

  Extern genoten consumpties (zonder zakelijk karakter);

 • -

  Cadeau bij 40-jarig jubileum;

 • -

  Externe diners bij jubileum en afscheid;

 • -

  Personeelsuitjes en –feest;

 • -

  IZA bedrijfszorgpakket (collectief);

 • -

  Tegemoetkoming ziektekostenverzekering;

 • -

  Personeelsvereniging;

 • -

  Compensatie reiskostenvergoeding (bovenmatig deel) en hardheidsclausule;

 • -

  Individuele gratificaties;

 • -

  Overige contributies;

   

Gemeentesecretaris