Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaanstad

Aanwijsbesluit toezichthouders van de afdeling Wijkonderhoud, gemeente Zaanstad als bedoeld in artikel 5: 11 van de Algemene wet bestuursrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaanstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit toezichthouders van de afdeling Wijkonderhoud, gemeente Zaanstad als bedoeld in artikel 5: 11 van de Algemene wet bestuursrecht
CiteertitelAanwijsbesluit toezichthouders van de afdeling Wijkonderhoud, gemeente Zaanstad als bedoeld in artikel 5: 11 van de Algemene wet bestuursrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanwijsbesluit toezichthouders van de afdeling Wijkonderhoud

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 5.2
  2. Afvalstoffenverordening Zaanstad 2010 en het bijbehorende uitvoeringsbesluit
  3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 5:10 lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2013Onbekend

05-02-2013

Gemeenteblad 2013, nr. 17

2013/26570

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

Gelet op de afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de Afvalstoffenverordening Zaanstad 2010 en het bijbehorende uitvoeringsbesluit;

Gelet op artikel 5:10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,

Besluiten:

Aanwijsbesluit toezichthouders van de afdeling Wijkonderhoud, gemeente Zaanstad als bedoeld in artikel 5: 11 van de Algemene wet bestuursrecht

 

 

  • I.

    De meewerkend voorman(nen) (525.100.126.119/ 525.100.126.219/ 525.100.126.319/ 525.100.126.419), de wijkonderhoudmedewerkers 1 (525.100.126.121/ 525.100.126.221/ 525.100.126.321/ 525.100.126.421), de wijkonderhoudmedewerkers 2 (525.100.126.122/ 525.100.126.222/ 525.100.126.322/ 525.100.126.422), de wijkonderhoud medewerkers 3 (525.100.126.123/ 525.100.126.223/ 525.100.126.323/ 525.100.126.423), de coördinator(en) ( 525.100.126.115/ 525.100.126.215/ 525.100.126.315/ 525.100.126.415) van de afdeling Wijkonderhoud, aan te wijzen als toezichthouders belast met het toezicht op het bepaalde bij of krachtens de Afvalstoffenverordening Zaanstad 2010 en het bijbehorende uitvoeringsbesluit.

  • II.

    Dit besluit zal worden bekendgemaakt in het Zaanstad Journaal van het huis-aan huisblad en in het gemeenteblad en treedt in werking de dag na bekendmaking.