Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Anna Paulowna

Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Anna Paulowna
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar van 7 oktober 2008.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2009Nieuwe regeling

24-11-2009

CTR/Polderbode, 24-11-2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Het college van burgemeester en wethouders van Anna Paulowna;

Gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente;

besluit:

artikel 1

aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet, de volgende gemeenteambtenaar:

• de heer P.R. Moraal, geboren 6 maart 1960 te Haarlem, aangesteld als seniormedewerker A1 bij de sectie financiën van de sector Middelen;• de heer R.N. Eckersley geboren 10 december 1978 te Warmenhuizen, aangesteld als Administratief medewerker A;• mevrouw M.D. de Jong geboren 31 mei 1969 te Den Helder, aangesteld als Administratief medewerker A;

intrekken aanwijzingsbesluit van 7 oktober 2008 waarin M.E. Eversdijk wordt aangewezen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c van de Gemeentewet.

Ondertekening

Dit besluit treedt in werking op 24 november 2009Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2009.