Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Uitvoeringsbesluit o.g.v. art. 5.1.8. (grote voertuigen) Algemene plaatselijke verordening Beemster 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit o.g.v. art. 5.1.8. (grote voertuigen) Algemene plaatselijke verordening Beemster 2009
CiteertitelUitvoeringsbesluit art. 5.1.8. grote voertuigen APV Beemster 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Door uitwerkingtreding van de Algemene plaatselijke verordening Beemster 2010 is dit uitvoeringsbesluit van rechtswege vervallen op 27-10-2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Beemster 2009

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-201027-10-2012nieuwe regeling

20-04-2010

Binnendijks d.d. 1 mei 2010, nr. 17/18

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit o.g.v. art. 5.1.8. (grote voertuigen) Algemene plaatselijke verordening Beemster 2009

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Beemster;

gelezen artikel 5.1.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening Beemster 2009,

gelet op artikel 160, onder a, Gemeentewet,

besluiten:

 

aan te wijzen als plaatsen, zoals bedoeld in het bovengenoemd artikellid, de bebouwde kommen van :

 

 • -

  Middenbeemster (m.u.v. de Insulindeweg en de Bamestraweg);

 • -

  Noordbeemster

 • -

  Zuidoostbeemster en

 • -

  Westbeemster.

 

Op deze plaatsen is het verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, te parkeren.

 

Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

 

Dit besluit treedt acht dagen na bekendmaking in werking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster d.d. 20 april 2010.

H.N.G. Brinkman, burgemeester

E. Kroese-Vrolijks, secretaris