Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Uitvoeringsbesluit o.g.v. art. 2.3.1, eerste en tweede lid (verspreiding stukken) Algemene plaatselijke verordening Beemster 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit o.g.v. art. 2.3.1, eerste en tweede lid (verspreiding stukken) Algemene plaatselijke verordening Beemster 2009
CiteertitelUitvoeringsbesluit o.g.v. art. 2.3.1, eerste en tweede lid (verspreiding stukken) APV Beemster 2009
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Door uitwerkingtreding van de Algemene plaatselijke verordening Beemster 2010 is dit uitvoeringsbesluit van rechtswege vervallen op 27-10-2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Beemster 2009

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-03-201027-10-2012nieuwe regeling

16-02-2010

Binnendijks d.d. 6 maart 2010, nr. 7/8

B&W voorstel 23 februari 2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit o.g.v. art. 2.3.1, eerste en tweede lid (verspreiding stukken) Algemene plaatselijke verordening Beemster 2009

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Beemster;

gelezen artikel 2.3.1, eerste en tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Beemster 2009,

gelet op artikel 160, onder a, Gemeentewet,

besluiten: ​

aan te wijzen als openbare plaats, zoals bedoeld in het bovengenoemd artikellid, waar een verbod geldt tot het verspreiden dan wel openlijk aanbieden, aanbevelen of bekendmaken van gedrukte of geschreven stukken, de bebouwde kommen van:

 

 • -

  Middenbeemster

 • -

  Zuidoostbeemster

 • -

  Westbeemster

 • -

  Noordbeemster

 

De werking van dit verbod is beperkt tot de uren tussen 20.00 en 08.00 uur, de zondagen, de Beemster Feestweek en andere evenementen waarvoor door de gemeente een vergunning is afgegeven en die door middel van publicatie bekend zijn gemaakt.

 

Dit besluit treedt acht dagen na bekendmaking in werking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster d.d. 16 februari 2010

H.N.G. Brinkman, burgemeester

E. Kroese-Vrolijks, secretaris