Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Uitvoeringsbesluit o.g.v.artikel 2.10, zesde lid (aanbrengen versieringen) Algemene plaatselijke verordening Beemster 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit o.g.v.artikel 2.10, zesde lid (aanbrengen versieringen) Algemene plaatselijke verordening Beemster 2010
CiteertitelUitvoeringsbesluit o.g.v.artikel 2.10, zesde lid (aanbrengen versieringen) APV Beemster 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Beemster 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-08-201101-01-2013nieuwe regeling

16-08-2011

Binnendijks d.d. 6 augustus 2011, nr. 30/31

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit o.g.v.artikel 2.10, zesde lid (aanbrengen versieringen) Algemene plaatselijke verordening Beemster 2010

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Beemster;

gelezen artikel 2.10, zesde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Beemster 2010,

gelet op artikel 160, onder a, Gemeentewet,

besluiten: ​

dat voor het aanbrengen van versieringen in het kader van het 400-jarig bestaan van de Beemster door buurtverenigingen, geen vergunning vereist is.

 

De versieringen dienen overeenkomstig de Richtlijn voor het aanbrengen van versieringen door buurtverenigingen in het kader van 400 jaar Beemster te worden aangebracht.

 

Dit besluit treedt acht dagen na bekendmaking in werking. De werking van dit besluit eindigt op 1 januari 2013.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster d.d. 16 augustus 2011.

H.N.G. Brinkman, burgemeester

E. Kroese-Vrolijks, secretaris