Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Treasurystatuut gemeente Beemster(versie geldend sedert 23 april 2010)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTreasurystatuut gemeente Beemster(versie geldend sedert 23 april 2010)
CiteertitelTreasurystatuut gemeente Beemster
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageTreasurystatuut gemeente Beemster 2010

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Financiering decentrale overheid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-201001-01-2017nieuwe regeling

22-04-2010

Onbekend

Burgemeester en wethouders d.d. 2 maart 2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Treasurystatuut gemeente Beemster(versie geldend sedert 23 april 2010)

De raad van de gemeente Beemster;

gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 2 maart 2010, nr. 24;

besluit:

vast te stellen het Treasurystatuur gemeente Beemster, zoals hierna weergegeven.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 april 2010

H.N.G. Brinkman, voorzitter

C.J. Jonges, griffier