Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Besluit subsidiehoogte peuteropvang Beemster 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit subsidiehoogte peuteropvang Beemster 2019
CiteertitelBesluit subsidiehoogte peuteropvang Beemster 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Artikel 1 en artikel 4 lid 2 treden in afwijking van het in artikel 4 lid 1 bepaalde in werking op 15 december 2018. Op grond van artikel 4 lid 2 van de Bijzondere subsidieverordening peuteropvang gemeente Beemster 2019 wordt het beschikbare bedrag verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen totdat het plafond is bereikt.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Beemster/CVDR613245/CVDR613245_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020Nieuw besluit

16-10-2018

gmb-2018-245003

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit subsidiehoogte peuteropvang Beemster 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster;

 

Gelet op artikel 5 van de Bijzondere subsidieverordening peuteropvang gemeente Beemster 2019;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen het Besluit subsidiehoogte peuteropvang Beemster 2019

Artikel 1 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor peuteropvang voor 2019 bedraagt € 52.400,-.

Het subsidieplafond voor VVE voor 2019 bedraagt de maximale rijksbijdrage voor OAB-middelen voor gemeente Beemster.

Maatwerk wordt uit beide plafonds gesubsidieerd.

 

Artikel 2 Subsidiehoogte

 • a.

  De kostprijs per peuter voor peuteropvang bedraagt € 8,76 voor maximaal 7 uur per week, 40 weken per jaar;

 • b.

  De bruto-ouderbijdrage per uur per peuter bedraagt € 8,12 voor maximaal 7 uur per week, 40 weken per jaar;

 • c.

  De kostprijs per peuter voor VVE bedraagt € 9,77 voor 10 uur per week, 40 weken per jaar;

 • d.

  De kostprijs per peuter voor maatwerk op een peuteropvang bedraagt € 8,76 voor het aantal uren of € 9,77 als het extra uren VVE betreft, zoals blijkt in de maatwerk-indicatie;

 • e.

  De hoogte van de gemeentetoeslag is het verschil tussen de ouderbijdrage en de bruto-ouderbijdrage per uur.

 

Artikel 3 Ouderbijdrage met gemeentetoeslag

Van ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag wordt de bruto-ouderbijdrage gecompenseerd met gemeentetoeslag, gebaseerd op de tarieven van de kinderopvangtoeslag:

 

Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin 2019 in €

Ouderbijdrage per uur

 

1e kind

2e kind e.v.

Lager dan 24.167*

gratis

gratis

24.168 – 29.879

€ 0,50

€ 0,44

29.880 – 41.116

€ 0,96

€ 0,53

41.117 – 55.924

€ 1,44

€ 0,54

55.925 – 80.387

€ 2,42

€ 0,75

80.388 – 111.393

€ 4,04

€ 1,11

111.394 en hoger

€ 5,41

€ 1,99

 

* dit bedrag is gebaseerd op een bruto-gezinsinkomen: het is 120% van het sociaal-minimum.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 2.

  In afwijking van het in het eerste lid bepaalde treedt het subsidieplafond genoemd in artikel 1 in werking op 15 december 2018.

 

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit subsidiehoogte peuteropvang Beemster 2019.

 

 

Beemster, 16 oktober 2018,

Burgemeester en wethouders voornoemd,

A.J.M. van Beek

burgemeester

H.C.P. van Duivenvoorde

gemeentesecretaris

Bijlage 1 Aanvraagformulier

 

 

 

Bijlage 2 Vaststellingsformulier

 

 

 

Redactionele opmerking: Op grond van artikel 4 lid 2 van de Bijzondere subsidieverordening peuteropvang gemeente Beemster 2019 wordt het beschikbare bedrag verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen totdat het plafond is bereikt.