Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

Besluit van het dagelijks bestuur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende Benoeming secretaris en plaatsvervangend secretaris Awb commissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg houdende Benoeming secretaris en plaatsvervangend secretaris Awb commissie
CiteertitelBenoeming secretaris en plaatsvervangend secretaris Awb commissie
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-2016nieuwe regeling

17-11-2016

Blad gemeenschappelijke regeling 2016, 572

12.2

Tekst van de regeling

Intitulé

Benoeming secretaris en plaatsvervangend secretaris Awb commissie

Het Dagelijks Bestuur van BsGW;

 

Overwegende dat de momenteel aangewezen secretaris van de commissie thans een andere functie en is de plaatsvervangend secretaris niet meer in dienst bij BsGW.

 

BESLUIT

 

Aan te wijzen mevrouw mr. A.J.M. Sampers-Schlicher als secretaris, en de heer J.J.M. Slijpen als 1e plaatsvervangend secretaris van de Awb commissie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 17-11-2016

Roermond, 17-11-2016

De directeur, De voorzitter,

drs. J.G.A.W. Willemsen W. van den Beucken