Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent artikel 5:12 Algemene plaatselijke verordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent artikel 5:12 Algemene plaatselijke verordening
CiteertitelAanwijzingsbesluit op basis van artikel 5:12 Algemene plaatselijke verordening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt het aanwijzingsbesluit op basis van artikel 5:12 Algemene plaatselijke verordening 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berkelland/636652/CVDR636652_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-2020nieuwe regeling

28-01-2020

gmb-2020-31536

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent artikel 5:12 Algemene plaatselijke verordening

Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland,

 

gelet op het bepaalde in artikel 5:12 van de Algemene plaatselijke verordening 2020 (Apv);

 

overwegende dat:

 

op het trottoir aan de Burgemeester Wilhelmweg in Eibergen tegenover de fietsenstalling bij Het Assink, fietsen gestald staan;

 

daardoor overlast en hinder ontstaat voor de doorgang;

 

er een fietsenstalling is aan de overzijde van de straat, waar voldoende stallingsplek is;

 

nadere regels wenselijk zijn in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente en ter voorkoming van overlast;

 

 

B E S L U I T :

 

  • 1.

    dat het verboden is op het trottoir aan de Burgemeester Wilhelmweg in Eibergen tegenover de fietsenstalling bij Het Assink, fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten te plaatsen of laten staan.

  • 2.

    het aanwijzingsbesluit op basis van artikel 5:12 Algemene plaatselijke verordening 2018 van 24 april 2018 in te trekken;

  • 3.

    dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op 1 februari 2020.

Borculo, 28 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,

M.N.J. Broers.

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.