Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bernheze

Vaststelling eerste wijziging Besluit aanlijnen honden Bernheze 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBernheze
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVaststelling eerste wijziging Besluit aanlijnen honden Bernheze 2019
CiteertitelEerste wijziging van het Aanwijzingsbesluit aanlijnen honden Bernheze 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAanlijnen honden
Externe bijlagekaart aanlijnen honden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Bernheze/CVDR486446/CVDR486446_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2019Nieuwe regeling

09-07-2019

gmb-2019-178516

1365056

Tekst van de regeling

Intitulé

Vaststelling eerste wijziging Besluit aanlijnen honden Bernheze 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze;

 

overwegende dat in het besluit van het college van 8 januari 2019 (registratiekenmerk: 1296023) onder meer natuurgebied De Maashorst is aangewezen als gebied waar het de eigenaar of houder van een hond verboden is die hond te laten verblijven indien die hond niet is aangelijnd, met uitzondering van de daarin aangewezen hondenuitlaatgebieden, zoals op de bij het besluit behorende kaart is aangegeven;

 

dat het wenselijk is om vanuit natuurbescherming deze hondenuitlaatgebieden te wijzigen;

 

gelet op het eerste lid, aanhef en onder c en het tweede lid van artikel 2:57 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bernheze 2018;

 

 

Registratiekenmerk: 1365056

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende eerste wijziging van het Aanwijzingsbesluit aanlijnen honden Bernheze 2019:

 

Artikel A

De bij het besluit behorende kaart wordt vervangen door een nieuwe kaart.

 

Artikel B

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na publicatie;

2. Dit besluit kan worden aangehaald als de ‘Eerste wijziging van het Aanwijzingsbesluit aan-lijnen honden Bernheze 2019’

 

Heesch, 9 juli 2019

 

Burgemeester en wethouders,

 

Ineke Lissenberg

secretaris Marieke Moorman

burgemeester

 

 

Bekendmaking: 17 juli 2019

 

Inwerkingtreding: 18 juli 2019