Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Programma geluid 2018-2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProgramma geluid 2018-2023
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagenProgramma geluid 2018-2023 Richtlijn omgevingslawaai 3e tranch

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-09-201917-07-2018nieuwe regeling

17-07-2018

gmb-2019-237416

Tekst van de regeling

Intitulé

Programma geluid 2018-2023

 

Burgemeester en wethouders van Best maken bekend dat ze op 17 juli 2018 het Programma Geluid 2018-2023 hebben vastgesteld. Hierin staat het geluidbeleid en de samenhang met andere beleidsvelden binnen onze gemeente. Denk daarbij aan gezondheid, wonen, natuur en mobiliteit. Ook ziet u de acties voor de komende vijf jaar die de gemeente Best en andere partijen gaan nemen. Door de uitvoering van het Programma Geluid beogen we een passend geluidniveau te behouden en waar het kan, te verbeteren. Het programma en de onderliggende geluidsbelastingkaarten met toelichting zijn in te zien via de gemeentelijke website.

De verplichting tot het opstellen van een Programma Geluid vloeit voort uit de implementatie van de Europese Richtlijn omgevingslawaai in de Nederlandse wetgeving. De regelgeving staat in hoofdstuk 11 ‘Geluid’ en 11.2 ‘Geluidbelastingkaarten en actieplannen’ van de Wet milieubeheer, het Besluit geluid milieubeheer en in de Regeling geluid milieubeheer.

 

Best, 17 jul i 2018

College van burgemeester en wethouders

Namens deze,

Hans Ubachs, burgemeester en Ceciel Noordman, secretaris