Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffen Bronckhorst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluiten Afvalstoffen Bronckhorst
CiteertitelUitvoeringsbesluiten Afvalstoffen Bronckhorst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet milieubeheer, art. 10.23
 2. Wet milieubeheer, art. 10.24
 3. Wet milieubeheer, art. 10.25
 4. Afvalstoffenverordening, art. 2
 5. Afvalstoffenverordening, art. 3
 6. Afvalstoffenverordening, art. 4
 7. Afvalstoffenverordening, art. 5
 8. Afvalstoffenverordening, art. 10
 9. Afvalstoffenverordening, art. 11
 10. Afvalstoffenverordening, art. 12
 11. Afvalstoffenverordening, art. 13
 12. Afvalstoffenverordening, art. 14
 13. Afvalstoffenverordening, art. 15
 14. Afvalstoffenverordening, art. 16
 15. Afvalstoffenverordening, art. 22

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

03-11-2015

Gemeenteblad, 2015, 128362 (31 december 2015)

Z67992 BW15-02019

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluiten Afvalstoffen Bronckhorst

Het college van de gemeente Bronckhorst,

 

Overwegende dat ter uitvoering van de Afvalstoffenverordening het college van burgemeester en wethouders bevoegd is uitvoeringsbesluiten te nemen op basis van de Afvalstoffenverordening.

 

gelet op de artikelen 10.23, 10.24 en 10.25 van de Wet milieubeheer en

gelet op de artikelen 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 22 van de Afvalstoffenverordening,

 

besluit:

 • 1.

  In te trekken de Uitvoeringsbesluiten afvalstoffen Bronckhorst, vastgesteld bij collegebesluit van 20 juli 2015.

 • 2.

  Vast te stellen de Uitvoeringsbesluiten afvalstoffen Bronckhorst.

 

§ 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Omschrijving voor categorieën huishoudelijk afval

De volgende omschrijvingen worden vastgesteld van de categorieën huishoudelijk afval als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de afvalstoffenverordening:

 • a.

  Groente-, Fruit en Tuinafval: In bijlage 1 is in een ‘welles-nietes’-lijst opgenomen, waarin is aangegeven wat wel onder gft valt en wat juist niet.

 • b.

  Glas: Eenmalige glasverpakkingen. In bijlage 2 is in een ‘welles-nietes’-lijst opgenomen, waarin is aangegeven wat wel onder glas valt en wat juist niet.

 • c.

  Oud papier en karton: Droog en schoon oud papier en karton. In bijlage 3 is in een ‘welles-nietes’-lijst opgenomen, waarin is aangegeven wat wel onder oud papier en karton valt en wat juist niet.

 • d.

  Textiel: Kleding en huishoudtextiel, zoals lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisel, grote lappen stof en gordijnen. In bijlage 4 is in een ‘welles-nietes’-lijst opgenomen, waarin is aangegeven wat wel onder textiel valt en wat juist niet.

 • e.

  Grof tuinafval: Tuinafvalstoffen die vanwege afmetingen en of hoeveelheid, niet in de gft-(mini)container ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • f.

  Grof huishoudelijk afval: Huishoudelijke afvalstoffen die te groot en te zwaar zijn om op dezelfde wijze als de andere huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst te worden aangeboden. Onder grof huishoudelijk afval valt ook Kringloopgoederen: verzamelterm voor herbruikbaar grof huishoudelijk afval (producthergebruik of materiaalhergebruik), bruikbare huisraad dat geschikt is om in de kringloopwinkel verkocht te worden, uitgezonderd herbruikbare koelkasten met CFK’s.

 • g.

  Drankkartons: De kartonnen verpakkingen van sappen en zuivelproducten waar aan de binnenkant een plastic of aluminium folie zit.

 • h.

  Kunststof verpakkingen: Verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen. In bijlage 5 is in een ‘welles-nietes’-lijst opgenomen, waarin is aangegeven wat wel onder kunststofverpakkingen valt en wat juist niet.

 • i.

  Klein chemisch afval: Huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. In bijlage 6 is een lijst opgenomen, waarin is aangegeven wat onder chemisch afval valt.

 • j.

  BEST Tas: een tas voor de inzameling van Boeken, Elektronica, Speelgoed en Textiel.

 • k.

  Blik: Metalen verpakkingen voor drank en levensmiddeln.e

 

§Paragraaf 2 Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 2 Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

 • 1.

  Als inzameldienst, als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de afvalstoffenverordening is aangewezen Circulus-Berkel B.V., gevestigd te Zutphen.

 • 2.

  Als inzamelaars, als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de afvalstoffenverordening, zijn aangewezen:

   

  Naam Vereniging/Stichting/ bedrijf

  Textiel

  Groenaf-val

  (Tuin-)

  hout

  Asbest

  Oud

  IJzer

  Kringloop goederen

  Medicijnen

  Koninklijke Harmonie Concordia, Hengelo

   

   

   

   

  X

   

   

  F.Peppelinkhausen, Vorden

   

   

   

   

  X

   

   

  F.L. Michielsen, Zelhem

   

   

   

   

  X

   

   

  Touwtrekvereniging Vorden

   

   

   

   

  X

   

   

  Metaal recycling van de Poll

   

   

   

   

  X

   

   

  BENU Apotheek Hengelo

   

   

   

   

   

   

  X

  Mediq Apotheek Vorden

   

   

   

   

   

   

  X

  Zelhemse Apotheek

   

   

   

   

   

   

  X

  Kringloopbedrijf 2Switch

  X

   

   

   

   

  X

   

  Kringloopgroep Aktief

  X

   

   

   

   

  X

   

  Loonbedrijf Enzerink

   

   

   

  X

   

   

   

  DMW Reco

  X

   

   

   

   

   

   

  De Covik Recycling, Steenderen

   

  X

  X

  X

  X

   

   

  Groenrecycling Wassink

   

  X

  X

   

   

   

   

  Kringloopbedrijf De Boedelhof, Vorden

  X

   

   

   

   

  X

   

  Kringloop De Werf (Stichting Veilingcommissie Vorden)

  X

   

   

   

   

  X

   

   

Artikel 3 Inzamelmiddelen en-voorzieningen

 • 1.

  Als inzamelmiddel of inzamelvoorziening voor de inzameling van bepaalde categorieën huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel, als bedoeld in artikel 4, tweede lid van de afvalstoffenverordening, is aangewezen:

  Inzamelmiddel:

  • a.

   De grijze minicontainer voor huishoudelijk afval van een inhoud van 80, 140 of 240 liter (verstrekt door de inzameldienst, als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de afvalstoffenverordening) voor restafval.

  • b.

   De groene minicontainer of grijze minicontainer met een groene deksel van een inhoud van 80, 140 of 240 liter (verstrekt door de inzameldienst, als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de afvalstoffenverordening) voor gft afval.

  • c.

   Een grijze minicontainer met of zonder blauwe deksel of groene minicontainer (verstrekt door de inzameldienst, als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de afvalstoffenverordening) voor oud papier en karton van een inhoud van 140 liter en 240 liter.

  • d.

   Een grijze minicontainer met oranje deksel van een inhoud van 240 liter (verstrekt door de inzameldienst, als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de afvalstoffenverordening) voor kunststof verpakkingen, blik en drankkartons.

  • e.

   Ondergrondse containers bij de milieuparkjes of bovengrondse containers voor textiel, glas, kunststofverpakkingen/blik/drankkartons en oud papier en karton, restafval en luierafval.

  • f.

   De chemobox voor klein chemische afval die moet worden aangeboden aan de chemokar of worden gebracht naar het kca-depot bij de afvalbrengpunten.

  • g.

   Een BEST Tas (verstrekt door de inzameldienst, als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de afvalstoffenverordening) voor de inzameling van boeken, elektronica, speelgoed en textiel.

   

 • 2.

  Per perceel kan minimaal als inzamelmiddel één grijze en één groene minicontainer voor de inzameling van respectievelijk rest- en gft-afval ten behoeve van de gebruiker van een perceel, als bedoeld in artikel 4, tweede lid van de afvalstoffenverordening.

   

 • 3.

  De gebruiker van een perceel kan in plaats van / naast een grijze minicontainer ook kiezen voor een afvalpas voor een (ondergrondse) verzamelcontainer voor restafval. In dat geval hoeft de gebruiker van een perceel geen grijze minicontainer te nemen.

   

 • 4.

  De gebruiker van een perceel kan kiezen uit een minicontainer van 80, 140 of 240 liter voor restafval en GFT-afval en voor oud papier van 140 of 240 liter en voor kunststof verpakkingen//blik/drankkartons van 240 liter. Als de gebruiker van een perceel geen keuze heeft gemaakt dan wordt door de inzameldienst als standaardset een grijze minicontainer van 140 liter en een groene minicontainer van 140 liter bij het perceel geplaatst.

   

 • 5.

  In het geval geen gebruik wordt gemaakt van de grijze en/of de groene container, heeft dit geen invloed op de verplichting tot het betalen van de afvalstoffenheffing. In alle gevallen is altijd het vastrecht van de afvalstoffenheffing verschuldigd.

   

 • 6.

  Als door een gebruiker van een perceel gebruik wordt gemaakt van een ondergrondse verzamelvoorziening dan wordt uitgegaan van een inhoud van 40 liter voor restafval en 20 liter voor gft-afval.

   

 • 7.

  De inzameldienst, als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de afvalstoffenverordening, stelt per perceel één set minicontainers beschikbaar, bestaande uit minicontainers voor de categorieën van afvalstoffen die bij het betreffende perceel worden ingezameld. Dit zijn:

  • -

   een grijze minicontainer voor huishoudelijk restafval;

  • -

   een groene minicontainer voor groente-, fruit- en tuinafval.

  Daarnaast kan de gebruiker op verzoek een combi-afvalpas ontvangen voor het gebruik van een (ondergrondse) verzamelcontainer voor restafval.

   

 • 8.

  Op verzoek van een gebruiker van een perceel stelt de inzameldienst, als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de afvalstoffenverordening, één grijze of groene minicontainer (met sticker oud papier) cq. grijze container met blauwe deksel voor oud papier en karton en één of twee grijze container(s) met oranje deksel voor kunststof verpakkingen beschikbaar.

   

 • 9.

  De inzameldienst, als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de afvalstoffenverordening, stelt tegen betaling aan de gebruiker van een perceel die daarom verzoekt maximaal één extra minicontainer voor rest- en/of gft-afval ter beschikking.

   

 • 10.

  De inzameldienst kan een inzamelmiddel bij de gebruiker van perceel innemen, als blijkt dat dit inzamelmiddel langdurig niet wordt gebruikt voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst.

   

 • 11.

  Voor uitsluitend bladafval worden binnen de bebouwde kommen bladkorven geplaatst. Deze worden geplaatst in de periode 1 oktober tot 15 december. De aantallen en de locaties worden door het college bepaald.

§ 3 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 4 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel

 • 1.

  Over de plaatsen en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel ter inzameling moeten worden aangeboden, als bedoeld in artikel 10, vierde lid van de afvalstoffenverordening, zijn de volgende regels vastgesteld:

  • a.

   Het inzamelmiddel wordt zodanig geplaatst, dat voetgangersverkeer en overig verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en dat gevaar of schade wordt voorkomen.

  • b.

   De minicontainer wordt met de klepopening naar de weg gericht.

  • c.

   Het inzamelmiddel dient goed gesloten te zijn en vrij te zijn van uitsteeksels.

  • d.

   Het afval in de minicontainer mag niet zijn aangestampt.

  • e.

   In de minicontainer voor groente-, fruit- en tuinafval mogen geen plastic zakken zijn gebruikt, anders dan biologisch afbreekbare plastic zakken.

  • f.

   Het klein chemisch afval mag niet op de weg mogen worden geplaatst, maar moet persoonlijk worden aangeboden aan de inzameldienst.

  • g.

   Het is verboden om hete vloeistoffen in de container te deponeren.

  • h.

   Het is verboden de inzetbak van een 80 liter minicontainer te verwijderen.

  • i.

   Het is verboden afval naast de minicontainer te plaatsen.

   

 • 2.

  Voor het maximale gewicht van de afvalstoffen per inzamelmiddel, als bedoeld in artikel 10, derde lid van de afvalstoffenverordening, zijn de volgende regels vastgesteld:

  a. Er mag niet meer dan 80 kg afval in de minicontainer.

   

 • 3.

  Voor de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddel aan de gebruiker van een perceel als bedoeld in artikel 10, derde lid van de afvalstoffenverordening, stelt het college de volgende regels.

  - Om te garanderen, dat het afval wordt geregistreerd, dat is aangeboden door de gebruiker van het perceel zijn de volgende regels vastgesteld:

  • a.

   Minicontainers voor de inzameling van huishoudelijk rest-, gft-afval en kunststof verpakkingen, als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de afvalstoffenverordening, zijn voorzien van een door Circulus-Berkel B.V. afleesbare chip.

  • b.

   Minicontainers zonder of een bewust beschadigde chip worden niet geledigd met uitzondering van de minicontainer voor oud papier en karton.

  • c.

   De gebruiker van de minicontainer mag geen veranderingen aanbrengen aan de minicontainer, welke het herkenningssysteem verwijdert (bijv. chip met adresgegevens).

  • d.

   De gebruiker van een minicontainer moet zorgdragen voor het regelmatig reinigen van de minicontainer.

   

 • 4.

  Om te garanderen, dat de chip op de minicontainer het afval registreert, dat is aangeboden door de gebruiker van het perceel, waaraan de gegevens van deze chip worden gekoppeld wordt, als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de afvalstoffenverordening, zijn de volgende regels vastgesteld:

  • a.

   Vervanging van de minicontainer bij diefstal vindt alleen plaats na het invullen van een formulier voor verloren voorwerpen via de gemeente.

  • b.

   Bij schade – niet toe te rekenen aan de gebruiker van een minicontainer – vindt kosteloos vervanging plaats.

   

Artikel 5 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen

Ten aanzien van de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen moeten worden aangeboden, als bedoeld in artikel 10, vierde lid van de afvalstoffenverordening, zijn de volgende regels vastgesteld:

 • a.

  Een (ondergrondse) inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen wordt geopend met een daartoe van gemeentewege verstrekte combi-afvalpas.

 • b.

  De gebruiker van een perceel, aan wie mede ten behoeve van zijn perceel een ondergrondse inzamelvoorziening is aangewezen, draagt er zorg voor, dat na het inbrengen van het afval, de inwerpopening van de (ondergrondse) inzamelvoorziening wordt gesloten.

 • c.

  Bij het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij de inzamelvoorziening wordt de omgeving niet verontreinigd en wordt gevaar of schade voorkomen.

 • d.

  De afvalstoffen dienen in een goed gesloten zak in de (ondergrondse) inzamelvoorziening te worden gedeponeerd.

 • e.

  Het is niet toegestaan om papieren of plastic zakken te gebruiken voor groente-, fruit- en tuinafval.

 • f.

  Als door een gebruiker van een perceel gebruik wordt gemaakt van een ondergrondse inzamelvoorziening dan wordt uitgegaan van een inhoud van 40 liter voor restafval en 20 liter voor gft-afval.

 

Artikel 6 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen op wijkniveau

Over de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening op wijkniveau moeten worden aangeboden, als bedoeld in artikel 10, vierde lid van de afvalstoffenverordening, zijn de volgende regels vastgesteld:

 • a.

  Glas mag in de glasbakken worden gedeponeerd tussen 08.00 uur en 20.00 uur.

 • b.

  Dozen en zakken mogen niet naast de glasbakken en inworpzuilen van de ondergrondse glascontainers worden achtergelaten.

 • c.

  Naast de textielbakken en inworpzuilen van de ondergrondse containers mogen geen dozen en zakken met textiel worden geplaatst.

 • d.

  Dozen en zakken mogen niet naast de bakken en inworpzuilen van de ondergrondse containers voor kunststof verpakkingen/drankkartons worden achtergelaten.

 • e.

  Bij het uitladen en/of deponeren van afvalstoffen bij inzamelvoorzieningen, als deze afvalstoffen gebracht worden met een gemotoriseerd voertuig, dient de motor van het voertuig uitgezet te worden.

 

Artikel 7 Wijze van aanbieden bij een brengdepot

Over de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen bij een brengdepot op lokaal of regionaal niveau moeten worden aangeboden, als bedoeld in artikel 10, vierde lid van de afvalstoffenverordening, zijn de volgende regels vastgesteld:

 • a.

  Bij het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij een brengdepot op regionaal niveau houdt de aanbieder van het afval zich aan het Acceptatiereglement Recycleplein Zutphen of afvalbrengpunt Doetinchem.

 • b.

  Bij het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij een brengdepot op lokaal of regionaal niveau wordt de weg niet verontreinigd, wordt verkeer niet gehinderd of in de doorgang belemmerd en wordt gevaar of schade voorkomen.

 • c.

  Toegang tot het recycleplein Zutphen en afvalbrengpunt Doetinchem geldt uitsluitend na toestemming van de beheerder van het brengdepot.

 • d.

  Bij aankomst aan het recycleplein en het afvalbrengpunt moet met een afvalpas worden gelegitimeerd aan de beheerder of diens vervanger.

 • e.

  Het afvalbrengpunt in Doetinchem en het Recycleplein Zutphen is ook geopend voor inwoners, om gebruik te maken van het brengen van tuinafval.

 • f.

  Er mag maximaal 2 m³ tuinafval per dag gratis worden aangeboden.

 • g.

  Het snoeiafval mag maximaal 15 cm dik zijn en géén boomstronken/ stobben bevatten.

 • h.

  Tuinafval (zoals blad en gras) mag alleen in composteerbare papieren zakken en niet in (‘afbreekbare’) plastic zakken worden aangeboden.

 • i.

  Bij het scheiden van het afval moeten aanbieders zich houden aan de scheidingsregels van de aanwezige toezichthouders.

 

Artikel 8 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel

 • 1.

  Als categorieën huishoudelijke afvalstoffen, als bedoeld in artikel 10, vijfde lid van de afvalstoffenverordening worden aangewezen:

  • a.

   grof huishoudelijk afval;

  • b.

   grof tuinafval;

  • c.

   bruikbaar huisraad (kringloopgoederen).

 • 2.

  Over de wijze waarop deze categorieën huishoudelijk afval moeten worden ingezameld, als bedoeld in artikel 10, vierde lid van de afvalstoffenverordening zijn de volgende regels vastgesteld:

  • a.

   De categorieën grof huishoudelijk afval en grof tuinafval mogen slechts worden aangeboden, als daarvoor een afspraak is gemaakt via de Servicielijn van Circulus-Berkel: (0900) 9552, bereikbaar op werkdagen tussen 7.45 uur en 17.00 uur.

  • b.

   De categorie bruikbaar huisraad mogen slechts worden aangeboden, als daarvoor een afspraak is gemaakt via de Kringlooplijn: (0900) 02 05, bereikbaar op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur.

  • c.

   Het ophalen van grof huishoudelijk (tuin)afval vindt slechts plaats na betaling van de kosten.

  • d.

   Bij het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel wordt de weg niet verontreinigd, wordt verkeer niet gehinderd of in de doorgang belemmerd en wordt gevaar of schade voorkomen.

 • 3.

  Over het maximale gewicht, de afmetingen en het volume waarop deze categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling moeten worden aangeboden, als bedoeld in artikel 10, derde lid van de afvalstoffenverordening zijn de volgende regels vastgesteld:

  • a.

   Grove huishoudelijke afvalstoffen en bruikbaar huisraad worden zoveel mogelijk gebundeld tot pakketten van maximaal 25 kg in gewicht en een omvang van maximaal 1,5 meter x 1 meter x 0,50 meter.

  • b.

   Grof tuinafval dient handzaam gebundeld te worden en mag niet worden aangeboden in dozen of zakken.

  • c.

   Grof tuinafval mag niet zwaarder zijn dan 10 kg en bundels mogen niet langer zijn dan 1,5 meter.

  • d.

   Er mag maximaal 2 m3 grof huishoudelijk (tuin)afval en bruikbaar huisraad per keer worden aangeboden.

  • e.

   Kleding, boeken en speelgoed van bruikbaar huisraad moet in dozen of zakken worden aangeboden.

  • f.

   Bruikbaar huisraad moet worden aangeboden op eigen erf, met een maximale loopafstand van 50 meter. Als aan dit verzoek niet wordt voldaan, kan het gevolg zijn dat bruikbaar huisraad niet wordt meegenomen.

  • g.

   Zware stronken en boomstammen of bielzen mogen niet worden aangeboden tijdens de inzameling van grof huishoudelijk tuinafval.

   

Artikel 9 Dagen en tijden van inzameling

De dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, als bedoeld in artikel 11, eerste lid van de afvalstoffenverordening, worden als volgt aangewezen:

 • a.

  De dagen waarop huishoudelijk restafval, gft-afval, kunststof verpakkingen en oud papier bij bepaalde adressen worden ingezameld worden vastgelegd op een gepersonaliseerde digitale afvalkalender of een app.

 • b.

  Als Circulus-Berkel B.V. om technische redenen tussentijds de inzameldagen voor bepaalde categorieën van huishoudelijke afvalstoffen bij bepaalde adressen wijzigt, geldt dat de gemeente een andere dag aanwijst vanaf het moment dat deze behoorlijk aan de gebruikers van de betreffende percelen is bekend gemaakt.

 • c.

  Minicontainers worden tegen de dag van inzameling niet eerder op de weg geplaatst dan vanaf 20:00 uur op de dag voorafgaande aan de vastgestelde inzameldag.

 • d.

  Minicontainers moeten op de dag van inzameling vóór 07:00 uur aan de weg geplaatst zijn.

 • e.

  Minicontainers worden op de vastgestelde dag van inzameling zo spoedig mogelijk na leging, doch uiterlijk vóór 22:00 uur op de vastgestelde inzameldag, door of vanwege de gebruiker van het perceel van de weg verwijderd.

 • f.

  Bij inzamelvoorzieningen ten behoeve van een groep percelen (verzamelcontainers) worden geen afvalstoffen aangeboden tussen 22:00 en 08:00 uur.

 • g.

  Bij de inzamelvoorziening op regionaal niveau, Recycleplein Zutphen, kunnen gedurende de volgende openingstijden afvalstoffen worden aangeboden:

  • a.

   maandag t/m vrijdag 8:00 uur tot 16:00 uur,

  • b.

   zaterdag 09:00 uur tot 13:00 uur.

 • h.

  Bij de inzamelvoorziening op regionaal niveau, afvalbrengpunt Doetinchem, kunnen gedurende de volgende openingstijden afvalstoffen worden aangeboden:

  • a.

   maandag t/m vrijdag 08:00 uur tot 16:30 uur,

  • b.

   zaterdag 09:00 uur tot 12:00 uur.

 

§ 2 Slotbepalingen

Artikel 12 Inwerkingtreding

De Uitvoeringsbesluiten afvalstoffen Bronckhorst treden in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst op 3 november 2015,

de secretaris, de burgemeester,

A.H. van Hout M. Besselink

Bijlage 1 'Welles-nietes'- lijst Gft

Wel

Niet

- schillen en resten van groenten, fruit,

aardappelen

- etensresten (jus, vet, botjes,

visresten ook graten, kaas, broodkorsten)

- eierschalen

- (doppen van) pinda’s en noten

- koffiefilters, koffiedik, theebladeren en theezakjes

- snijbloemen, kamerplanten, gras, stro en bladeren

- klein snoeiafval en planten, zoals gras uit de tuin

  (geen grond)

 

- kattenbakkorrels (ook niet de zogenaamde afbreekbare)

- vaste mest

 

Bijlage 2 'Welles-nietes'- lijst Glas

Wel

Niet

- schonen flessen en glazen potjes

- aardewerk

- deksels

- kurken

- doppen

- lampen

- kristalglas

- spiegels

- Tl- en spaarlampen

 

 

Bijlage 3 'Welles-nietes'-lijst Oud papier en karton

Wel

Niet

- kranten

- tijdschriften en boeken

- reclamedrukwerk (zonder plastic folie)

- telefoongidsen

- schrijf- en tekenpapier

- computerprints (incl. fax en kopieerpapier)

- enveloppen

- papiersnippers

- cadeaupapier en papieren zakken

- eierdozen

- kartonnen en papieren verpakkingen, bijv. 

dozen van audio, hagelslag, koekjes

- geplastificeerd papier

- ordners en ringbanden

- vloeistofdichte verpakkingen (bijv. zuivel, frisdranken en wasmiddelen)

- sanitair papier (zakdoekjes, luiers en

toiletpapier)

- doorslagpapier en carbonpapier

- foto’s

- piepschuim

- plastic draagtasjes, zichtmappen

- verontreinigd papier (bijv. papier tussen

vleeswaren)

- koffiefilters

 

Bijlage 4 'Welles-nietes'-lijst Textiel

Wel

Niet

- kleding

- huishoudtextiel (zoals laken, dekens en

handdoeken)

- schoeisel

- grote lappen stof of gordijnen

 

- vloerkleden

 

Bijlage 5 'Welles-nietes'-lijst Kunstof verpakkingen

Wel

Niet

- bodylotion-, zonnebrandcrème-, huidverzorgingflacons

- shampoo, douchegel- badschuim- en zeepflacons

- boodschappentasjes, broodzakken

- boterkuipjes

- kunststof deksels van potten pindakaas, chocopasta ect

- folies om tijdschriften en reclamefolders

- folies voor non-food verpakkingen

- frisdrank- en waterflessen

- gel-, crème- en tandpastatubes

- gelpotjes

- groente- fruit- en saladebakjes of – zakjes

- smeerkaas-, paté- of koffiemelkkuipjes

- knijpflessen voor sausen zoals ketchup, mayonaise

- medicijnen- of vitaminepotjes

- olie- en azijnflessen

- pasta- en rijstzakken

- plastic verpakkingen van o.a. tandenborstels,

snoeren en schroeven

- plastic plantenpotten

- snoepzakken

- verpakkingen van vleeswaren en kaas

- yoghurt- vla- slagroom- en ijsbekers

- melk- en drinkyoghurtflacons

- wasmiddelflacons

- schoonmaakmiddelenflacons, zoals wc-reiniger

- spiritus, terpentine-, en ammoniakflessen

 

- verpakkingen met inhoud

- klein chemisch afvalverpakkingen

- lijm- en verftubes

- kitkokers

- doordrukstrips (pillen en kauwgom)

- make-up, zoals lipstick, nagellak, mascare, rouge etc)

- piepschuimverpakkingen, wit- en bruingoedverapkkingen

- vlees- en visverpakkingen

- chips- en pindazakken

- papieren zakken

- andere plastic producten en gebruiksvoorwerpen (bv. tuinstoelen, speelgoed)

- patatbakjes, sausbakjes

 

Bijlage 6 Wat valt er onder chemisch afval

-batterijen

-spaarlampen/energiezuinige lampen

-TL-buizen

-vloeibare gootsteenontstopper

-lampenolie en petroleum

-bestrijdingsmiddelen/insecticiden

-medicijnen en kwikthermometers

-injectienaalden; veilig verpakt

-fotofixeer en foto-ontwikkelaar

-etsvloeistoffen, zoals salpeter- of zwavelzuur

-verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen

-bij het verven gebruikte producten, zoals terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine

-kwikschakelaars (zoals ‘niet digitale verwarmingsthermostaten)

-accu;s, benzine, (afgewerkte) motorolie

-olie-/brandstoffilters

-remvloeistoffen