Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Participatiewet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouder Participatiewet
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouder Participatiewet
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 5:11

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-11-201612-11-2019Nieuwe regeling

18-10-2016

Gemeenteblad 2 november 2016

Z86565/BW16-03056

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Participatiewet

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst, nummer Z86565/BW16-03056;

 

overwegende, dat het noodzakelijk is de toezichthouders Participatiewet, Wet

inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Jeugdwet en minima- en tegemoetkoming

kinderopvangregelingen uit te breiden;

 

gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

B e s l u i t e n :

 

Aan te wijzen als toezichthouder voor de Participatiewet, de Wet inkomensvoorzieningoudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wetinkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, deWet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en minima- en tegemoetkomingkinderopvangregelingen de participatieconsulent mevrouw J. Jansen, geboren op 2 maart 1988.

 

Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie.

Hengelo Gld, 18 oktober 2016

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst,

de secretaris, de burgemeester,

B. Drewes M. Besselink