Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Beleidsregel intrekken bouwvergunning (ouder dan vier jaar)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel intrekken bouwvergunning (ouder dan vier jaar)
CiteertitelBeleidsregel intrekken bouwvergunning (ouder dan vier jaar)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentelijke bouwverordening, art. 4.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-2008Nieuwe regeling

05-02-2008

Contact, 04-03-2008

College B&W, 080205

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel intrekken bouwvergunning (ouder dan vier jaar)

 

 

Artikel 1  

Het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst;Gelezen het collegevoorstel met registratienummer B en W 2740 betreffende de definitieve vaststelling van beleidsregel Intrekken bouwvergunning;Overwegende dat de bouwregelgeving een dynamisch proces is, waarbij op basis van voortschrijdend inzicht, toenemende technische mogelijkheden en meer aandacht voor omgevingsgerelateerde zaken de wetgeving regelmatig wordt aangepast;Overwegende dat de gemeente beter moet kunnen inspelen op deze wijzigingen;Overwegende dat uit inventarisatie duidelijk is geworden dat er een aantal verleende bouwvergunningen nog niet gerealiseerd zijn. Dat het wenselijk is de bouwvergunningen die zodanig gedateerd zijn doordat de omstandigheden waaronder deze vergunningen destijds verleend zijn ingrijpend veranderd zijn, in te trekken;Gelet op het bepaalde in artikel 59 van de Woningwet en artikel 4.1 van de gemeentelijke bouwverordening;

 

Besluit: Bouwvergunningen die ouder zijn dan 4 jaar (termijn gaat lopen na het onherroepelijk worden van de vergunning) die niet ten uitvoer zijn gebracht in te trekken..

Datum besluit: 5 februari 2008.Het college van burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris,                                                 de burgemeester,

P.C.M. van Gog                                              H.A.J. Aalderink