Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brunssum

Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent het Evenementenbeleid deel II: het toetskader

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrunssum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent het Evenementenbeleid deel II: het toetskader
CiteertitelEvenementenbeleid deel II: het toetskader
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageEvenementenbeleid gemeente Brunssum 2018-2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-201810-10-2019nieuwe regeling

13-03-2017

gmb-2019-77417

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent het Evenementenbeleid deel II: het toetskader

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 21 maart 2018 beschikbaar via Gemeenteblad 2018, 59176.]

 

De gemeenteraad van Brunssum maakt bekend dat zij in haar vergadering van 13 maart 2017 het “Evenementenbeleid deel II: het toetskader” heeft vastgesteld. Het toetskader is noodzakelijk om evenementen goed en veilig te laten landen in de omgeving. Deel I van dit beleid is op 22 november 2017 in Gemeenteblad 2017, 205155 bekend gemaakt.  

Het toetskader kent voor de diverse evenementenlocaties specifieke normen over geluid, begin- en eindtijden, aantallen bezoekers, maximaal aantal evenementen per locatie etc. Het toetskader ziet ook toe op afspraken over de wijze van controle voorafgaand, tijdens en na het evenement. Zowel op het gebied van veiligheid, maar ook op het gebied van gezondheid. Ook zijn er duidelijke proces- en kwaliteitscriteria opgenomen ter verbetering van o.a. het aanvraagproces en de kwaliteit van evenementen en organisaties. Met het toetskader heeft de gemeente Brunssum meer grip op het proces omtrent vergunningverlening en veiligheid, toezicht en handhaving.

 

Het Evenementenbeleid deel II: het toetskader treedt daags na bekendmaking inwerking. Het toetskader is bijgevoegd in de bijlage van deze bekendmaking.