Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brunssum

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrunssum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Rampenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-03-1997Nieuwe regeling

11-03-1997

18-03-1997

Gemeenteblad 1997 nr. 25

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

GEMEENTE BRUNSSUM

Gemeenteblad 1997, nr. 25.

BJZ nr. 1025.

De Raad van de gemeente Brunssum;

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 28 januari 1997;

gehoord de commissie van Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden;

gelet op de bepalingen van de Rampenwet;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende "Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen".

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Aldus vastgesteld in de openbare

vergadering van 11 maart 1997.

De Raad voornoemd,

voorzitter

secretaris