Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Buren 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening elektronische kennisgeving gemeente Buren 2015
CiteertitelVerordening elektronische kennisgeving Buren 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-201501-01-2015Nieuw

03-03-2015

Gemeenteblad 17-03-2015, nr. 22294.

RV/15/00526

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening elektronische kennisgeving gemeente Buren 2015

 

 

Artikel 1 Elektronische kennisgeving

 • 1.

  Als bij wettelijk voorschrift is bepaald dat de kennisgeving van een ontwerpbesluit, een besluit of een aanvraag of melding, of de kennisgeving van de zakelijke inhoud daarvan, van gemeentewege moet geschieden in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze, vindt deze plaats in het elektronisch gemeenteblad. Dit gemeenteblad is te vinden op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/

 • 2.

  Daarnaast kan tot andere wijzen van kennisgeving worden overgegaan.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt op de eerste dag volgende op die van bekendmaking daarvan en werkt terug tot 1 januari 2015.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening elektronische kennisgeving Buren 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 maart 2015.

De griffier, G. van Droffelaar

De voorzitter, J.A. de Boer MSc.