Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Nota Beeldkwaliteit 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota Beeldkwaliteit 2017
CiteertitelNota Beeldkwaliteit 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1. Vervangt de Welstandsnota Capelle aan den IJssel 2013.

2. Ter inzage legging bekengemaakt in Gemeenteblad 2018, nr. 4158.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-01-2018Nieuwe regeling

13-11-2017

Gemeenteblad 2017, nr. 216048

927196
09-01-2018Nieuwe regeling

13-11-2017

Gemeenteblad 2017, nr. 216048

927196

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota Beeldkwaliteit 2017

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

besluit:

1. de Nota Beeldkwaliteit 2017 vast te stellen;

2. de Welstandsnota Capelle aan den IJssel 2013 in te trekken.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 november 2017

De griffier, De burgemeester