Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Beleidsregel paracommerciële rechtspersonen APV Coevorden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel paracommerciële rechtspersonen APV Coevorden
CiteertitelBeleidsregel paracommerciële rechtspersonen APV Coevorden
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81, lid 1
 2. Algemene Plaatselijke Verordening Coevorden, art. 2:34b, lid 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-01-2015nieuwe regeling

19-01-2015

officielebekendmakingen.nl / gmb-2015-6065

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel paracommerciële rechtspersonen APV Coevorden

Burgemeester van de gemeente Coevorden;

gelet op:

 • -

  artikel 2:34b lid 6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Coevorden (APV);

 • -

  artikel 4:81 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

besluit

vast te stellen de

Beleidsregel paracommerciële rechtspersonen APV Coevorden

 

Artikel 1  

In deze beleidsregel wordt verstaan onder paracommerciële rechtspersoon: de paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet.

Artikel 2  

De burgemeester verleent geen ontheffing op grond van artikel 2:34b lid 6 van het bepaalde in artikel 2:34b lid 2 en 5 van de APV.

Artikel 3  

In dorpskernen waar geen horecabedrijf gevestigd is, kan per kalenderjaar op aanvraag van de paracommerciële rechtspersoon voor maximaal 10 bijeenkomsten van persoonlijke aard ontheffing worden verleend. Geen ontheffing wordt verleend indien degene voor wie de bijeenkomst wordt gehouden niet woonachtig is in de betreffende dorpskern.

Artikel 4

Onverminderd het bepaalde in artikel 3 verstrekt de burgemeester aan de paracommerciële rechtspersoon voor maximaal drie activiteiten per kalenderjaar ontheffing om na middernacht alcoholhoudende drank te verstrekken.

Artikel 5

 

 • 1.

  Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘Beleidsregel paracommerciële rechtspersonen APV Coevorden’.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld op 19 januari 2015.

De burgemeester van Coevorden

B.J. Bouwmeester