Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Mandaatbesluit gebiedsontzeggingen Coevorden 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit gebiedsontzeggingen Coevorden 2016
CiteertitelMandaatbesluit gebiedsontzeggingen Coevorden 2016
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet artikel 177
  2. Algemene wet bestuursrecht artikel 10:3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-2016nieuwe regeling

11-07-2016

Elektronisch gemeenteblad 15 juli 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit gebiedsontzeggingen Coevorden 2016

De burgemeester van de gemeente Coevorden,

 

gelezen het voorstel van de afdeling Leefomgeving, Team Economie en Leefbaarheid d.d. 30 juni 2016;

 

gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 177 Gemeentewet;

 

besluit:

 

de hulpofficieren van justitie van de politie, eenheid Noord-Nederland, te mandateren voor het opleggen van een gebiedsontzegging aan een persoon/personen op grond van artikel 2:78 Algemene Plaatselijke Verordening Coevorden 2016.

 

het mandaatbesluit gebiedsontzegging Coevorden 2016 van 4 juli 2016 in te trekken.

 

Coevorden, 11 juli 2016

De burgemeester van Coevorden,

B.J. Bouwmeester