Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Beleidsregel Beleidsinstructieboek gemeente Coevorden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Beleidsinstructieboek gemeente Coevorden
CiteertitelBeleidsregel Beleidsinstructieboek gemeente Coevorden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpSociale voorzieningen en werkgelegenheid
Externe bijlageBeleidsinstructieboek

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 lid 1 Algemene wet bestuursrecht
  2. Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-201601-10-2016nieuwe regeling

27-09-2016

Elektronisch gemeenteblad Coevorden

nvt

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Beleidsinstructieboek gemeente Coevorden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden;

gelezen het voorstel d.d. 14 september 2016 van de afdeling Publieksservice/Team Actief voor Werk

overwegende, dat het gewenst is dat het uitvoeringsbeleid ten aanzien van het inkomensdeel van de Participatiewet wordt vastgesteld, zodat duidelijkheid wordt geschept over het beleid van de gemeente toepast

gelet op het bepaalde in artikel 4:81 lid 1 Algemene wet bestuursrecht en de Participatiewet;

 

besluiten:

 

 

 

  • 1.

    Vast te stellen de beleidsregel “Beleidsinstructieboek Gemeente Coevorden” zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage.

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 oktober 2016

Aldus vastgesteld in vergadering d.d. 27 september 2016 van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden.

de secretaris de burgemeester

B.M. Romani (loco-secretaris) B.J. Bouwmeester

BeleidsinstructieboekBeleidsinstructieboek