Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Coevorden

Evenementenbeleid Coevorden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCoevorden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEvenementenbeleid Coevorden
CiteertitelEvenementenbeleid Coevorden
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-2020nieuwe regeling

23-06-2020

gmb-2020-173048

45231-2020

Tekst van de regeling

Intitulé

Evenementenbeleid Coevorden

 

 

De burgemeester van Coevorden heeft op 23 juni 2020 besloten tot het vaststellen van het “Evenementenbeleid Coevorden”.

 

Met vaststelling van dit beleid is ingetrokken het “Evenementen in de gemeente Coevorden, handelingskader Vergunning en Veiligheid 2017”, vastgesteld op 16 oktober 2017.

 

Het Evenementenbeleid Coevorden is hier digitaal te raadplegen: https://www.coevorden.nl/een-evenement-organiseren

 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij het team Economie & Leefbaarheid, tel. nr. 14-0524.