Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer 2018
CiteertitelAanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. hoofdstuk V van de Archiefwet 1995
 2. artikel 3a van het Archiefbesluit 1995

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-202001-01-20203e wijziging

27-10-2020

gmb-2020-281782

Z/20623892
18-03-202001-01-202031-10-20202e wijziging

10-03-2020

gmb-2020-70469

Z/20/614647
28-01-202001-01-202018-03-20201e wijziging

21-01-2020

gmb-2020-19995

Z/20/613157
22-12-201828-01-2020Nieuwe regeling

13-11-2018

gmb-2018-277343

B&W18-03372

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 30 van de Archiefwet 1995;

gelet op artikelen 31 en 32, derde lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 3a van het Archiefbesluit 1995;

besluit:

 

 • I.

  als gemeentearchivaris aan te wijzen: gemeentesecretaris-algemeen directeur;

 

 • II.

  als archiefbewaarplaats aan te wijzen: Historisch Centrum Overijssel te Zwolle

 

 • III.

  a. een Strategisch informatieoverleg (SIO) in te stellen waarin zitting hebben: Secretaris-directeur, adjunct-gemeentesecretaris/directeur, eenheidsmanager Bedrijfsvoering, I-coördinator, concerncontroller, CISO medewerker en DIV-medewerker.

 • b. als onafhankelijke deskundige, op voordracht van de onder a genoemde personen, in het Strategisch informatieoverleg te benoemen: lid van de historische vereniging Dalfsen.

 

 • IV.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking en wordt aangehaald als: Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente Dalfsen 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen van 13 november 2018.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur,

drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends